Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XXVI, 2012-02-07 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 371/12

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 372/12

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 304/12

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 373/12

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 374/12

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 375/12

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 374/12

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 379/12

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 378/12

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 381/12

Pkt. 15 porządku obrad - Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz funkcjonowaniu Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w roku 2011.

15. Pkt. 15 porządku obrad - Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz funkcjonowaniu Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w roku 2011.

Pkt. 16 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 17 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 18 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 19 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 20 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 371/12

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 372/12

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 304/12

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 373/12

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 374/12

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 375/12

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 374/12

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 379/12

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 378/12

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 381/12

Pkt. 15 porządku obrad - Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz funkcjonowaniu Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w roku 2011.

15. Pkt. 15 porządku obrad - Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz funkcjonowaniu Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w roku 2011.

Pkt. 16 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 17 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 18 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 19 porządku obrad - wolne głosy i wnioski