Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XXVI, 2016-03-15 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 386/16

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 387/16

Pkt. 6 porządku obrad - informacja o zgłoszonych żądaniach, o któych mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 i wydanych decyzjach, o któych mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - za okres od 1 s

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 396/16

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 392/16

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 393/16

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 388/16

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 389/16

Pkt. 11a porządku obrad - debata nad PU 407/16

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 390/16

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 397/16

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 384/16

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 383/16

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 391/16

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 385/16

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 394/16

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 395/16

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 398/16

Pkt. 21 porządku obrad - sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Miasta Poznania w 2015 roku.

Pkt. 22 porządku obrad - sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Poznania za rok 2015.

Pkt. 23 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 24 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 25 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 23 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 26 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 27 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 386/16

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 387/16

Pkt. 6 porządku obrad - informacja o zgłoszonych żądaniach, o któych mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 i wydanych decyzjach, o któych mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - za okres od 1 s

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 396/16

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 392/16

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 388/16

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 389/16

Pkt. 11a porządku obrad - debata nad PU 407/16

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 390/16

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 397/16

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 384/16

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 383/16

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 391/16

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 385/16

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 394/16

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 395/16

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 398/16

Pkt. 21 porządku obrad - sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Miasta Poznania w 2015 roku.

Pkt. 22 porządku obrad - sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Poznania za rok 2015.

Pkt. 24 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 25 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 23 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania