Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XXVIII, 2007-12-20 14:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 2a porządku obrad - debata nad PU-S 327/07

Pkt. 3 porządku obrad - debata nad PU 290/07

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 312/07

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 302/07

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 314/07

Pkt. 7 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 8 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 2a porządku obrad - debata nad PU-S 327/07

Pkt. 3 porządku obrad - debata nad PU 290/07

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 312/07

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 302/07

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 314/07

Pkt. 6 a porządku obrad - debata nad PU 307/07