Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XXVIII, 2016-04-26 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 3a porządku obrad - debata nad PU 453/16

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 443/16

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 449/16

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 433/16

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 421/16

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 439/16

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 442/16

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 446/16

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 414/16

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 436/16

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 448/16

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 447/16

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 444/16

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 428/16

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 429/16

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 445/16

Pkt. 18a porządku obrad - debata nad PU 451/16

Pkt. 18b porządku obrad - debata nad PU 452/16

Pkt. 19 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 20 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 21 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 22 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 23 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 3a porządku obrad - debata nad PU 453/16

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 443/16

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 449/16

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 421/16

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 446/16

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 414/16

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 436/16

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 448/16

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 447/16

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 444/16

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 428/16

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 445/16

Pkt. 18a porządku obrad - debata nad PU 451/16

Pkt. 18b porządku obrad - debata nad PU 452/16

Pkt. 19 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 20 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 21 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 22 porządku obrad - wolne głosy i wnioski