Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XXX, 2016-06-07 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 476/16

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 477/16

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 478/16

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 467/16

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 474/16

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 472/16

Pkt. 9a porządku obrad - debata nad PU 487/16

Pkt.10 porządku obrad - Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Poznania za 2015 rok.

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Poznania za 2015 rok.

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Poznania z tytułu wykonania budżetu miasta Poznania za 2015 rok.

Pkt. 12a porządku obrad - debata nad PU 469/16

Pkt. 13 porządku obrad - informacja o stanie ratownictwa i bezpieczeńśtwa miasta Poznania za rok 2015.

Pkt. 14 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 15 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 476/16

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 477/16

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 478/16

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 467/16

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 474/16

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 472/16

Pkt. 9a porządku obrad - debata nad PU 487/16

Pkt.10 porządku obrad - Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Poznania za 2015 rok.

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Poznania za 2015 rok.

Pkt. 12a porządku obrad - debata nad PU 469/16

Pkt. 13 porządku obrad - informacja o stanie ratownictwa i bezpieczeńśtwa miasta Poznania za rok 2015.

Pkt. 15 porządku obrad - zamknięcie sesji