Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XXX, 2008-01-15 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 5 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 301/07

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 303/07

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 306/07

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 315/07

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 319/07

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 304/07

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU-S/289/07

Pkt. 12a porządku obrad - debata nad PU 323/08

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU-S/289/07

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 288/07

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 297/07

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 288/07

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 298/07

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 317/07

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 318/07

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 321/07

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 322/07

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 299/07 A

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 300/07

Pkt. 24 porządku obrad - odpowiedzi na interpelacje i zapytania

Pkt. 22a porządku obrad - debata nad PU 327/07

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 316/07

Pkt. 25 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 26 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 4 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 5 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 301/07

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 303/07

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 306/07

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 315/07

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 319/07

Pkt. 10a porządku obrad - debata nad PU 311/07

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 304/07

Pkt. 12a porządku obrad - debata nad PU 323/08

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU-S/289/07

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 288/07

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 297/07

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 317/07

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 299/07 A

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 300/07

Pkt. 24 porządku obrad - odpowiedzi na interpelacje i zapytania

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 309/07

Pkt. 22a porządku obrad - debata nad PU 327/07

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 316/07

Pkt. 25 porządku obrad - wolne głosy i wnioski