Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XXX, 2012-04-17 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 460/12

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 461/12

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 462/12

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 463/12

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 468/12

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 464/12

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 465/12

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 451/12

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 452/12

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 453/12

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 466/12

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 454/12

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 455/12

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 456/12 S

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 458/12

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 459/12

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 467/12

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 469/12

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 457/12

Pkt. 21a porządku obrad - debata nad PU 481/12

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 457/12

Pkt. 22a porządku obrad - debata nad PU 474/12

Pkt. 22b porządku obrad - debata nad PU 475/12

Pkt. 22c porządku obrad - debata nad PU 476/12

Pkt. 22d porządku obrad - debata nad PU 477/12

Pkt. 22e porządku obrad - debata nad PU 478/12

Pkt. 22f porządku obrad - debata nad PU 479/12

Pkt. 22g porządku obrad - debata nad PU 480/12

Pkt. 22 h porządku obrad - debata nad PU 472/12

Pkt. 22i porządku obrad - debata nad PU 473/12

Pkt. 23 porządku obrad - Sprawozdanie z działalności MOPR w Poznaniu za rok 2011.

Pkt. 24 porządku obrad - Ocena stanu sanitarno - epidemiologicznego miasta Poznania i powiatu poznańskiego za rok 2011.

Pkt. 24a porządku obrad - sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 rok.

Pkt. 25 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 26 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 27 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 28 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 29 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 460/12

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 461/12

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 462/12

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 463/12

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 468/12

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 464/12

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 465/12

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 451/12

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 452/12

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 453/12

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 466/12

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 454/12

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 455/12

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 456/12 S

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 458/12

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 459/12

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 467/12

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 469/12

Pkt. 21a porządku obrad - debata nad PU 481/12

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 457/12

Pkt. 22a porządku obrad - debata nad PU 474/12

Pkt. 22b porządku obrad - debata nad PU 475/12

Pkt. 22c porządku obrad - debata nad PU 476/12

Pkt. 22d porządku obrad - debata nad PU 477/12

Pkt. 22e porządku obrad - debata nad PU 478/12

Pkt. 22f porządku obrad - debata nad PU 479/12

Pkt. 22g porządku obrad - debata nad PU 480/12

Pkt. 22 h porządku obrad - debata nad PU 472/12

Pkt. 22i porządku obrad - debata nad PU 473/12

Pkt. 23 porządku obrad - Sprawozdanie z działalności MOPR w Poznaniu za rok 2011.

Pkt. 24 porządku obrad - Ocena stanu sanitarno - epidemiologicznego miasta Poznania i powiatu poznańskiego za rok 2011.

Pkt. 24a porządku obrad - sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 rok.

Pkt. 25 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 26 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 27 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 28 porządku obrad - wolne głosy i wnioski