Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XXXI, 2012-05-22 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 496/12

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 498/12

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 525/12

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 483/12

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 486/12

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 487/12

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 491/12

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 493/12

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 501/12

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 502/12

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 503/12

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 493/12

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 494/12

Pkt. 24 porządku obrad - debata nad PU 506/12

Pkt. 25 porządku obrad - debata nad PU 507/12

Pkt. 26 porządku obrad - debata nad PU 508/12

Pkt. 27 porządku obrad - debata nad PU 509/12

Pkt. 28 porządku obrad - debata nad PU 510/12

Pkt. 29 porządku obrad - debata nad PU 511/12

Pkt. 30 porządku obrad - debata nad PU 512/12

Pkt. 31 porządku obrad - debata nad PU 513/12

Pkt. 32 porządku obrad - debata nad PU 514/12

Pkt. 33 porządku obrad - debata nad PU 515/12

Pkt.34 porządku obrad - debata nad PU 516/12

Pkt. 35 porządku obrad - debata nad PU 517/12

Pkt. 36 porządku obrad - debata nad PU 489/12

Pkt. 37 porządku obrad - debata nad PU 490/12

Pkt. 38 porządku obrad - debata nad PU 482/12

Pkt. 39 porządku obrad - debata nad PU 484/12

Pkt. 40 porządku obrad - debata nad PU 485/12

Pkt. 41 porządku obrad - debata nad PU 492/12

Pkt. 42 porządku obrad - debata nad PU 495/12

Pkt. 43 porządku obrad - debata nad PU 522/12

Pkt. 44 porządku obrad - Raport z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu w 2011. roku.

Pkt. 45 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 46 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 47 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 48 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 49 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 496/12

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 498/12

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 525/12

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 483/12

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 486/12

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 487/12

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 491/12

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 493/12

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 501/12

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 502/12

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 503/12

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 493/12

Pkt. 24 porządku obrad - debata nad PU 506/12

Pkt. 25 porządku obrad - debata nad PU 507/12

Pkt. 28 porządku obrad - debata nad PU 510/12

Pkt.34 porządku obrad - debata nad PU 516/12

Pkt. 36 porządku obrad - debata nad PU 489/12

Pkt. 38 porządku obrad - debata nad PU 482/12

Pkt. 39 porządku obrad - debata nad PU 484/12

Pkt. 40 porządku obrad - debata nad PU 485/12

Pkt. 41 porządku obrad - debata nad PU 492/12

Pkt. 42 porządku obrad - debata nad PU 495/12

Pkt. 43 porządku obrad - debata nad PU 522/12

Pkt. 44 porządku obrad - Raport z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu w 2011. roku.

Pkt. 45 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 46 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 47 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania