Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XXXII, 2012-06-05 09:30

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - debata nad PU 528/12

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 529/12

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 546/12

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 550/12

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 551/12

Pkt. 8a porządku obrad - debata nad PU 552/12

Pkt. 8b porządku obrad - debata nad PU 553/12

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 548/12

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 549/12

Pkt. 11 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 12 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - debata nad PU 528/12

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 529/12

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 546/12

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 550/12

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 551/12

Pkt. 8a porządku obrad - debata nad PU 552/12

Pkt. 8b porządku obrad - debata nad PU 553/12

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 548/12

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 549/12

Pkt. 11 porządku obrad - wolne głosy i wnioski