Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XXXIII, 2008-02-26 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 5 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 360/08

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 351/08

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 355/08

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 340/08

Pkt. porządku obrad - debata nad PU 372/08

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 346/08

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 348/08

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 352/08

Pkt. 16 porządku obrad - Sprawozdanie z działalności KRRMP

Pkt. 24 porządku obrad - odpowiedzi na interpelacje i zapytania

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 349/08

Pkt. 17a porządku obrad - debata nad PU 367/08

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 356/08

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 357/08

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 358/08

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 363/08

Pkt. 22 porządku obrad - sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz funkcjonowaniu KMP w Poznaniu w 2007 r.

Pkt. 23 porządku obrad - informacja o działalności Straży Miejskiej Miasta Poznania w 2007 r.

Pkt. 25 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 26 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 5 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 360/08

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 351/08

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 355/08

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 340/08

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 346/08

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 348/08

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 352/08

Pkt. 16 porządku obrad - Sprawozdanie z działalności KRRMP

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 349/08

Pkt. 24 porządku obrad - odpowiedzi na interpelacje i zapytania

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 349/08

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 358/08

Pkt. 22 porządku obrad - sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz funkcjonowaniu KMP w Poznaniu w 2007 r.

Pkt. 23 porządku obrad - informacja o działalności Straży Miejskiej Miasta Poznania w 2007 r.

Pkt. 25 porządku obrad - wolne głosy i wnioski