Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XXXIII, 2016-07-12 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 551/16

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 557/16

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 558/16

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 560/16

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 561/16

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 565/16

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 566/16

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 572/16

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 575/16

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 576/16

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 577/16

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 578/16

Pkt. 14a porządku obrad - debata nad PU 569/16

Pkt. 14b porządku obrad - debata nad PU 570/16

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 578/16

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 579/16

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 580/16

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 581/16

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 582/16

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 583/16

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 584/16

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 585/16

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 586/16

Pkt. 24 porządku obrad - debata nad PU 587/16

Pkt. 25 porządku obrad - debata nad PU 588/16

Pkt. 26 porządku obrad - debata nad PU 589/16

Pkt. 27 porządku obrad - debata nad PU 590/16

Pkt. 28 porządku obrad - debata nad PU 591/16

Pkt. 29 porządku obrad - debata nad PU 592/16

Pkt. 29 A porządku obrad - debata nad PU 593/16

Pkt. 30 porządku obrad - debata nad PU 554/16

Pkt. 31 porządku obrad - debata nad PU 555/16

Pkt. 31 A porządku obrad - debata nad PU 598

Pkt. 31 B porządku obrad - debata nad PU 599/16

Pkt. 31 C porządku obrad - debata nad PU 597/16

Pkt. 31 D porządku obrad - debata nad PU 594/16

Pkt. 32 porządku obrad - debata nad PU 479/16

Pkt. 33 porządku obrad - debata nad PU 480/16

Pkt. 34 porządku obrad - debata nad PU 481/16

Pkt. 35 porządku obrad - debata nad PU 483/16

Pkt. 36 porządku obrad - debata nad PU 490/16

Pkt.36 A porządku obrad - debata nad PU 595/16

Pkt. 36 B porządku obrad - debata nad PU 596/16

Pkt. 37 porządku obrad - debata nad PU 562/16

Pkt. 38 porządku obrad - debata nad PU 567/16

Pkt. 39 porządku obrad - debata nad PU 563/16

Pkt. 40 porządku obrad - debata nad PU 574/16

Pkt. 41 porządku obrad - debata nad PU 564/16

Pkt. 42 porządku obrad - debata nad PU 568/16

Pkt. 43 porządku obrad - debata nad PU 486/16

Pkt. 48 porządku obrad - sprawozdanie Prezydenta Miasta Poznania z działalności w 2015 roku.

Pkt. 43 porządku obrad - debata nad PU 486/16

Pkt. 49 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 50 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 51 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 52 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 53 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 551/16

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 557/16

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 558/16

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 560/16

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 561/16

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 565/16

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 566/16

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 572/16

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 575/16

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 576/16

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 577/16

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 578/16

Pkt. 14a porządku obrad - debata nad PU 569/16

Pkt. 14b porządku obrad - debata nad PU 570/16

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 578/16

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 579/16

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 581/16

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 582/16

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 583/16

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 584/16

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 585/16

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 586/16

Pkt. 24 porządku obrad - debata nad PU 587/16

Pkt. 25 porządku obrad - debata nad PU 588/16

Pkt. 26 porządku obrad - debata nad PU 589/16

Pkt. 27 porządku obrad - debata nad PU 590/16

Pkt. 29 A porządku obrad - debata nad PU 593/16

Pkt. 30 porządku obrad - debata nad PU 554/16

Pkt. 31 porządku obrad - debata nad PU 555/16

Pkt. 31 C porządku obrad - debata nad PU 597/16

Pkt. 31 D porządku obrad - debata nad PU 594/16

Pkt. 36 porządku obrad - debata nad PU 490/16

Pkt.36 A porządku obrad - debata nad PU 595/16

Pkt. 36 B porządku obrad - debata nad PU 596/16

Pkt. 37 porządku obrad - debata nad PU 562/16

Pkt. 38 porządku obrad - debata nad PU 567/16

Pkt. 39 porządku obrad - debata nad PU 563/16

Pkt. 40 porządku obrad - debata nad PU 574/16

Pkt. 42 porządku obrad - debata nad PU 568/16

Pkt. 43 porządku obrad - debata nad PU 486/16

Pkt. 48 porządku obrad - sprawozdanie Prezydenta Miasta Poznania z działalności w 2015 roku.

Pkt. 43 porządku obrad - debata nad PU 486/16

Pkt. 50 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 51 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 52 porządku obrad - wolne głosy i wnioski