Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XXXIV, 2008-03-18 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 5 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 359/08

Pkt. 23 porządku obrad - odpowiedzi na interpelacje i zapytania

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 376/08

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 365/08

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 325/08

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 362/08

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 364/08

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 370/08

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 375/08

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 371/08

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 375/08

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 366/08

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 373/08

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 374/08

Pkt. 19 porządku obrad - informacja o stanie bezpieczeństwa i ratownictwa Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego - ochrona przeciewpożarowa w roku 2007

Pkt. 20 porządku obrad - Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z realizacji uchwały Nr VII/55/V/2007 w/s zatwierdzenia planu pracy Komisji w zakresie "Zabadania prawidłowości wydatkowania POSiR środków z budżetu Miasta Poznania przeznaczony

Pkt. 21 porządku obrad - Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z realizacji uchwały Nr VII/55/V/2007 w/s zatwierdzenia planu pracy Komisji w temacie "Kontrola Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji w zakresie realizacji umów podpisanych pr

Pkt. 24 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 25 porządku obrad - zamknięcie sesji

Pkt. 22 porządku obrad - Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z realizacji uchwały Nr VII/55/V/2007 w/s zatwierdzenia planu pracy Komisji w/s zlecenia Komisji Rewizyjnej RMP przeprowadzenia kontroli prawidłowości rekrutacji do przedszkoli

Pkt. 25 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 5 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 359/08

Pkt. 23 porządku obrad - odpowiedzi na interpelacje i zapytania

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 376/08

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 365/08

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 325/08

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 364/08

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 370/08

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 375/08

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 371/08

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 375/08

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 366/08

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 373/08

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 374/08

Pkt. 19 porządku obrad - informacja o stanie bezpieczeństwa i ratownictwa Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego - ochrona przeciewpożarowa w roku 2007

Pkt. 20 porządku obrad - Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z realizacji uchwały Nr VII/55/V/2007 w/s zatwierdzenia planu pracy Komisji w zakresie "Zabadania prawidłowości wydatkowania POSiR środków z budżetu Miasta Poznania przeznaczony

Pkt. 21 porządku obrad - Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z realizacji uchwały Nr VII/55/V/2007 w/s zatwierdzenia planu pracy Komisji w temacie "Kontrola Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji w zakresie realizacji umów podpisanych pr

Pkt. 22c porządku obrad - debata nad PU 384/08

Pkt. 24 porządku obrad - wolne głosy i wnioski