Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XXXIX, 2016-12-13 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 16 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 725/16

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 723/16

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 726/16

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 728/16

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 727/16

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 736/16

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 733/16

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 736/16

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 711/16

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 733/16

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 734/16

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 729/16

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 730/16

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 731/16

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 732/16

Pkt. 16a porządku obrad - debata nad PU 738/16

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 680/16

Pkt.18 porządku obrad - debata nad PU 649/16a

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 651/16a

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 710/16

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 724/16

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 735/16

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 719/16

Pkt. 24 porządku obrad - debata nad PU 720/16

Pkt. 30 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 31 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 24 porządku obrad - debata nad PU 720/16

Pkt. 24a porządku obrad - debata nad PU 740/16

Pkt. 24b porządku obrad - debata nad PU 741/16

Pkt. 25 porządku obrad - debata nad PU 715/16

Pkt. 26 porządku obrad - debata nad PU 716/16

Pkt. 27 porządku obrad - debata nad PU 604/16 s

Pkt. 27a porządku obrad - debata nad PU 745/16

Pkt. 27b porządku obrad - debata nad PU 739/16

Pkt. 29 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 32 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 33 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 16 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 725/16

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 723/16

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 728/16

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 727/16

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 736/16

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 733/16

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 711/16

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 733/16

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 729/16

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 730/16

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 731/16

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 732/16

Pkt. 16a porządku obrad - debata nad PU 738/16

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 680/16

Pkt.16B porządku obrad - debata nad PU 744/16

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 680/16

Pkt.18 porządku obrad - debata nad PU 649/16a

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 651/16a

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 710/16

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 724/16

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 735/16

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 719/16

Pkt. 24 porządku obrad - debata nad PU 720/16

Pkt. 30 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 31 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 24 porządku obrad - debata nad PU 720/16

Pkt. 24a porządku obrad - debata nad PU 740/16

Pkt. 25 porządku obrad - debata nad PU 715/16

Pkt. 26 porządku obrad - debata nad PU 716/16

Pkt. 27 porządku obrad - debata nad PU 604/16 s

Pkt. 27a porządku obrad - debata nad PU 745/16

Pkt. 27b porządku obrad - debata nad PU 739/16

Pkt. 29 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania