Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XXXV, 2008-04-08 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 5 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 390/08

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 393/08

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 380/08

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 377/08

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 378/08

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 394/08

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 379/08

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 391/08

Pkt.14A porządku obrad - debata nad PU 400/08

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 386/08

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 388/08

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 385/08

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 383/08

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 387/08

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 389/08

Pkt. 21 A porządku obrad - debata nad PU 398/08

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 392/08

Pkt. 22 porządku obrad - odpowiedzi na interpelacje i zapytania

Pkt. 23 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 24 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 5 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 390/08

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 393/08

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 380/08

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 377/08

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 378/08

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 394/08

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 379/08

Pkt.14A porządku obrad - debata nad PU 400/08

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 386/08

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 388/08

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 385/08

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 383/08

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 387/08

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 389/08

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 392/08

Pkt. 21 A porządku obrad - debata nad PU 398/08

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 392/08

Pkt. 22 porządku obrad - odpowiedzi na interpelacje i zapytania

Pkt. 23 porządku obrad - wolne głosy i wnioski