Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XXXVI, 2012-09-04 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 607/12

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 612/12

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 612/12 a

Pkt. 5a porządku obrad - debata nad PU 615/12

Pkt. 5 b porządku obrad - debata nad PU

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 603/12

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 604/12

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 530/12

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 531/12

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 608/12

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 597/12

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 599/12

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 602/12

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 605/12

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 606/12

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 596/12

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 600/12

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 598/12

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 610/12

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 611/12

Pkt. 24 porządku obrad - debata nad PU 591/12

Pkt. 25 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 26 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 27 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 28 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt.29 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 612/12

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 612/12 a

Pkt. 5a porządku obrad - debata nad PU 615/12

Pkt. 5 b porządku obrad - debata nad PU

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 603/12

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 604/12

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 530/12

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 531/12

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 608/12

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 597/12

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 599/12

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 602/12

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 605/12

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 606/12

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 596/12

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 600/12

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 600/12

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 598/12

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 610/12

Pkt. 24 porządku obrad - debata nad PU 591/12

Pkt. 25 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 26 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 27 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 28 porządku obrad - wolne głosy i wnioski