Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XXXVI, 2016-10-18 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 634/16

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 657/16

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 656/16

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 659/16

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 602/16

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 660/16

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 661/16

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 628/16

Pkt. 12a porządku obrad - debata nad PU 664/16

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 604/16 s

Pkt. 13a porządku obrad - debata nad PU 670/16

Pkt. 13b porządku obrad - debata nad PU 671/16

Pkt. 13c porządku obrad - debata nad PU 665/16 s

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 658/16

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 662/16

Pkt. 15a porządku obrad - debata nad PU 673/16

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 663/16

Pkt. 17 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 18 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 19 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 20 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 21 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 634/16

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 657/16

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 656/16

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 659/16

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 602/16

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 660/16

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 661/16

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 628/16

Pkt. 12a porządku obrad - debata nad PU 664/16

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 604/16 s

Pkt. 13a porządku obrad - debata nad PU 670/16

Pkt. 13b porządku obrad - debata nad PU 671/16

Pkt. 13c porządku obrad - debata nad PU 665/16 s

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 658/16

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 662/16

Pkt. 15a porządku obrad - debata nad PU 673/16

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 663/16

Pkt. 17 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 18 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 19 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 20 porządku obrad - wolne głosy i wnioski