Zamówienie: OSW.ZP.2.2018

Sygnatura zamówienia: OSW.ZP.2.2018
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 4 czerwca 2018
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego (Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 113 dla Dzieci Niesłyszących, Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 3, Technikum Specjalne, Szkoła Policealna Specjalna nr 2 dla Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej, III Liceum Ogólnokształcące Specjalne)
ul. Bydgoska 4a, 61-127 Poznań
kontakt: Tel: (0-61) 877-57-19 fax: (0-61) 8767100
email: sekretariat@oswpoznan.pl

Przedmiot zamówienia

Modernizacja  kompleksu sportowo - rekreacyjnego położonego na terenie Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego przy ul. Bydgoska 4a w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

20 czerwca 2018 do godz. 12:45

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

4 czerwca 2018

Ogłoszenie

Postępowanie unieważniono

Data: 2018-06-20

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Wojciech Smyk
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-04 16:36 - załącznik nr 7_oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (Wprowadzenie informacji)