Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14 im. Władysława Łokietka (SP14)

Kierownik/Dyrektor

Barbara Czeszewska
os. Piastowskie 65, 61-156 Poznań
tel./fax 61 877-13-00, tel. komórkowy: 608 435 472
godziny urzędowania: sekretariat, pokój 016, parter, czynny w godz.: 8.00-15.00
sekretariat@sp14poznan.pl
www.sp14poznan.pl

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Mielcarzewicz
ostatnia zmiana w dniu 2018-11-19 10:46 - załącznik nr 7_oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (Wprowadzenie informacji)