« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44
Otwórz/zamknij menu

Wymiana prawa jazdy

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz (druk) wniosku (należy wypełnić obie strony wniosku, a w przypadku pobrania wniosku z internetu należy go wydrukować obustronnie na jednej kartce formatu A4 w układzie poziomym), oraz:

  • jedna kolorowa i aktualna fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej  (zdjęcie takie samo, jak do dowodu osobistego i paszportu),
  • kserokopia dotychczasowego prawa jazdy,
  • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej za wydanie nowego prawa jazdy.

Wniosek należy złożyć osobiście z uwagi na konieczność złożenia podpisu na wniosku, przedkładając dowód osobisty i oryginał dotychczasowego prawa jazdy.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych,

ul. Gronowa 22 a, 61-655 Poznań, sala obsługi parter,

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, sala obsługi parter,

ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, sala obsługi parter. 

   

Istnieje możliwość:

   

Odbiór zamówionych dokumentów następuje w tej samej lokalizacji, co złożenie wniosku.

Opłaty

W lokalizacji przy ul. Libelta 16/20 oraz ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404 płatności realizowane są tylko bezgotówkowo.

   

Za wymianę prawa jazdy uiszcza się opłatę w wysokości 100,50 zł na konto Urzędu Miasta Poznania Wydziału Finansowego - PKO Bank Polski SA, nr konta 96 1020 4027 0000 1002 1262 0730. W przypadku dokonywania opłaty przez inną osobę niż wnioskodawca, prosimy o wpisanie w tytule opłaty danych wnioskodawcy (imienia oraz nazwiska).

UWAGA: klikając na odpowiednią sumę opłaty, można przejść bezpośrednio do gotowego formularza wpłaty oraz wniosku, które należy uzupełnić o wskazane dane, a następnie wydrukować.

Termin i sposób załatwienia

Wymiana prawa jazdy następuje w drodze czynności materialno-technicznej w terminie do 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów. Odbioru dokonuje się osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość w Sali OBsługi, I piętro.

UWAGA:

Informację na temat tego, czy druk prawa jazdy jest już do odbioru w tut. Urzędzie, można sprawdzić tutaj, podając imię i nazwisko oraz nr PESEL.

Podstawa prawna

  • Ustawa o kierujących pojazdami (t.j: Dz.U. z 2016 r., poz 627 ze zm.), wraz zprzepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy

Odmowa wymiany prawa jazdy następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Od czynności materialno-technicznej przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania.

Skragę tę należy wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie Prezydenta Miasta Poznania do usunięcia naruszenia prawa w terminie do 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się o wydaniu aktu lub podjęcia innej czynności.

Inne informacje

Terminy wymian:

Dokumenty wydane w latach:

  • 1955-1968r wymiana do 30.06.2001r
  • 1969-1983r. wymiana do 31.12.2002r.
  • 1984-30.04.1993r. wymiana do 30.04.2005r.
  • 01.05.1993-30.06.1999r. wymiana do 30.06.2006r.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Marcin Budziński
ostatnia zmiana w dniu 2016-09-19 13:08 - Aktualizacja innych informacji (Aktualizacja)

Rezerwacja wizyty

Formularze do druku