« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44
Otwórz/zamknij menu

Międzynarodowe prawo jazdy

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz (druk) wniosku (należy wypełnić obie strony wniosku, a w przypadku pobrania wniosku z internetu należy go wydrukować obustronnie na jednej kartce formatu A4 w układzie poziomym), oraz:

  • jedna kolorowa i aktualna fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej  (zdjęcie takie samo, jak do dowodu osobistego i paszportu),
  • kserokopia prawa jazdy,
  • do wglądu oryginał ważnego krajowego prawa jazdy,
  • dowód tożsamości,
  • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych,

ul. Gronowa 22 a, 61-655 Poznań, sala obsługi I piętro,

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, sala obsługi parter,

ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, sala obsługi parter.

   

Istnieje możliwość:

   

Odbiór zamówionych dokumentów następuje w tej samej lokalizacji, co złożenie wniosku.

Opłaty

W lokalizacji przy ul. Libelta 16/20 oraz ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404 płatności realizowane są tylko bezgotówkowo.

   

Za wydanie międzynarodowego prawa jazdy pobierana jest opłata komunikacyjna pokrywająca koszt dokumentu - 35,00 zł, która powinna być wpłacona na konto Urzędu Miasta Poznania Wydziału Finansowego - PKO Bank Polski SA, nr konta 96 1020 4027 0000 1002 1262 0730. W przypadku dokonywania opłaty przez inną osobę niż wnioskodawca, prosimy o wpisanie w tytule opłaty danych wnioskodawcy (imienia oraz nazwiska).

UWAGA: klikając na odpowiednią sumę opłaty, można przejść bezpośrednio do gotowego formularza wpłaty oraz wniosku, które należy uzupełnić o wskazane dane, a następnie wydrukować.

Termin i sposób załatwienia

Międzynarodowe prawo jazdy wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, w terminie do 7 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna

  • Ustawa o kierujących pojazdami (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz 627 ze zm.), wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej wydania międzynarodowego prawa jazdy przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Inne informacje

Międzynarodowe prawo jazdy wymagane jest przy wyjazdach do krajów, które nie podpisały Konwencji Genewskiej o ruchu drogowym - wydaje się je na okres do 3 lat, jednak nie dłuższy niż termin ważności krajowego prawa jazdy.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Marcin Budziński
ostatnia zmiana w dniu 2016-09-19 12:57 - Aktualizacja innych informacji (Aktualizacja)

Rezerwacja wizyty

Formularze do druku