aktualizacja danych - transport osób

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Wymagane dokumenty

W przypadku zmiany danych zawartych we wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na krajowy transport drogowy wydanej przed 15.08.2013 r., nie obejmujących danych zawartych w tych uprawnieniach należy wystąpić z wnioskiem o aktualizację danych wraz z załącznikami dot. m.in.:

  1. zgłoszenie aktualnej liczby pojazdów (tylko w sytuacji zmniejszenia liczby pojazdów)
  2. dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej sytuacji finansowej na wszystkie zgłoszone pojazdy
  3. zmiana numeru rejestracyjnego pojazdu
  4. zmiana osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie
  5. zmiana bazy eksploatacyjnej

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Oddział Licencji na Transport Drogowy i Kontroli

61-441 Poznań ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404

tel. 61 878 47 75, 61 878 49 54, 61 878 49 61, 61 878 49 53, 61 878 49 20

Wnioski można składać również w formie elektronicznej na adres: transport@um.poznan.pl

Opłaty

Aktualizacja dokumentów nie podlega opłacie.

Termin i sposób załatwienia

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił zezwolenia lub licencji, wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku o udzielenie tych dokumentów, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. 

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016, poz. 1907 z późn. zm.

Inne informacje

Przy budynku Urzędu znajduje się bezpłatny parking dla klientów.

Zarezerwuj wizytę w Urzędzie: https://www.um.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html?co=locations&id=16

Przy składaniu wniosków należy uwzględnić fakt, że w Wydziale funkcjonuje system kolejkowy, do którego ostatnie bilety wydawane są 15 minut przed końcem pracy Wydziału.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Michalska
ostatnia zmiana w dniu 2017-12-21 09:38 - aktualizacja informacji (Aktualizacja)