Biuro Rzeczy Znalezionych

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu - Biuro Rzeczy Znalezionych,

61-841 Poznań, plac Kolegiacki 17, pok.35, tel. (61) 878 53 82,

Czynne: poniedziałek-piątek od godz. 8.00 - 15.00

Opłaty

Wydanie rzeczy znalezionej następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości kosztów przechowywania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także kosztów poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru.

Termin i sposób załatwienia

Biuro Rzeczy Znalezionych nie przyjmuje rzeczy w przypadku, gdy:

1) wartość szacunkowa rzeczy nie przekracza 100 zł;

2) nie zostały spełnione warunki właściwości terytorialnej Biura, tzn. rzecz nie została znaleziona w granicach administracyjnych Miasta Poznania lub Miasto Poznań nie jest miejscem zamieszkania znalazcy;

3) rzecz została porzucona z zamiarem wyzbycia się własności.

Biuro podejmuje czynności zmierzające do odszukania właściciela rzeczy i powiadomienia go o odnalezieniu rzeczy.

Rzecz zostaje wydana pod warunkiem uprawdopodobnienia przez właściciela prawa do jej posiadania. Wydanie rzeczy następuje za okazaniem dowodu tożsamości uprawnionego do odbioru rzeczy i pod warunkiem uiszczenia opłaty.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks cywilny, art. 183-188. (Dz.U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397 z późn.zm.)

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Lewicka
ostatnia zmiana w dniu 2018-12-21 06:25 - aktualizacja informacji (Aktualizacja)