Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Wydział/Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Ciągnik samochodowy, pojazd specjalny, autobus lub przyczepa/samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3500 kg (pozycja "F.2" w dowodzie rejestracyjnym), może być wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może zostać przedłużony, ale łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekroczyć 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o czasowym wycofaniu z ruchu.

Aby to zrobić wypełnij wniosek, następnie wydrukuj go i podpisz. Jeżeli nie możesz go wydrukować, wypełnisz go u nas.

Do wniosku załącz następujące dokumenty:

 • dowód rejestracyjny;
 • karta pojazdu jeśli była wydana;
 • tablice rejestracyjne;
 • dowód osobisty lub paszport (jeśli jesteś cudzoziemcem spoza UE zabierz paszport z aktualną wizą lub kartę pobytu);
 • w przypadku, kiedy reprezentujesz firmę przynieś KRS - może być wydruk ze strony internetowej.

Pamiętaj, że wszyscy współwłaściciele pojazdu muszą przyjść do urzędu. Jeżeli nie jest to możliwe powinni udzielić pisemnego pełnomocnictwa. Skorzystaj z naszego wzoru.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych,

ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, sala obsługi, parter,

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, sala obsługi, parter,

ul. 28 czerwca 1956r. nr 404, sala obsługi, parter (od 23 kwietnia 2018 r. w tej lokalizacji obsługujemy tylko osoby umówione. Umówić na wizytę możesz się tutaj (kalendarz)).

Nie chcesz czekać w kolejce - umów się na wizytę.

Możesz to zrobić:

 • przez Internet (kalendarz)
 • dzwoniąc do POZnan Kontakt pod nr 61 646 33 44
          

Opłaty

Wysokość opłaty uzależniona jest od okresu na jaki chcesz wycofać pojazd z ruchu.

Możesz to zrobić:

 • kartą płatniczą, na stanowisku przy którym załatwiasz sprawę (pobierana jest prowizja 2zł);
 • przelewem na konto Urzędu Miasta  Poznania:
  • wycofanie z ruchu - 96 1020 4027 0000 1002 1262 0730 (Bank PKO BP S.A.) w tytule przelewu wpisz dane właściciela i nr nadwozia/ VIN (znajdziesz go w dowodzie rejestracyjnym pod literą E lub w karcie pojazdu);
  • pełnomocnictwo - nr konta 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763  (Bank PKO BP S.A.) w tytule przelewu wpisz dane właściciela i nr nadwozia/ VIN (znajdziesz go w dowodzie rejestracyjnym pod literą E lub w karcie pojazdu);
 • gotówką (Agencja finansowa w lokalizacji na ul. Gronowej pobiera prowizję 2,5zł).

W lokalizacji przy ul. Libelta 16/20 oraz 28czerwca 1956r. nr 404 płatności realizowane są TYLKO bezgotówkowo.

Wysokość opłat:

 • 80zł (na okres 2 miesięcy)

W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące, opłatę powiększa się  za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:

 • 4 zł (od 3 do 12 miesięcy),
 • 2 zł (od 13 do 24 miesięcy)
 • 0,25 zł (od 25 do 48 miesięcy)
 • pełnomocnictwo 17 zł od każdej osoby za którą załatwisz sprawę. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne. Prokura jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa podlega opłacie.

Termin i sposób załatwienia

Czasowo wycofasz pojazd z ruchu tego samego dnia na stanowisku obsługi. Otrzymasz decyzję o wycofaniu pojazdu z ruchu.

Po zakończeniu okresu czasowego wycofania możesz odebrać w urzędzie dowód i tablice rejestracyjne. Jeżeli w dowodzie rejestracyjnym upłynął termin ważności przeglądu technicznego, zrób nowy przegląd.

Uwaga! Przy przedłużeniu wycofania z ruchu należy przynieść wcześniejszą decyzję o wycofaniu pojazdu z ruchu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r poz. 1137 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.   

Tryb odwoławczy

Możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie złożysz tam, gdzie załatwiałeś sprawę. Masz na to 14 dni.

  

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Marcin Budziński
ostatnia zmiana w dniu 2018-04-11 14:54 - Aktualizacja informacji o miejscu złożenia dokumentów (Aktualizacja)