duplikat decyzji (wydanej w latach 1989 - 2011) o wykreśleniu działalności gospodarczej

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Wymagane dokumenty

  • wniosek o wydanie duplikatu dokumentu
  • dowód osobisty (do wglądu)

Miejsce złożenia dokumentów

  • osobiście lub przez pełnomocnika (z ważnym pełnomocnictwem, przykładowe pełnomocnictwo patrz: formularze do druku)

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania -61-441 Poznań ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, nr tel.: 61 878 4944, 61 878 4771.

  • elektronicznie - za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Urzędu Miasta Poznania

- informacja i składanie wniosków - Sala Obsługi (parter)

UWAGA:

W Wydziale funkcjonuje system kolejkowy, do którego bilety wydawane są w INFORMACJI a dla osób, które wypełniły formularz on-line.

Przy składaniu wniosku należy uwzględnić, że system kolejkowy zaprzestaje wydawania biletów 15 minut przed zakończeniem pracy Wydziału.

Opłaty

Wniosek o wydanie duplikatu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony dokumentu.

Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy tut. organu podatkowego:

Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych -
61 - 706 Poznań, ul.Libelta 16/20.

Miasto Poznań
Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów
Podatkowych i Niepodatkowych
ul.Libelta 16/20, 61 - 706 Poznań,

PKO Bank Polski

94 1020 4027 0000 1602  1262 0763

UWAGA!!!

W siedzibie Wydziału można płacić tylko kartą. Najbliższa jednostka bankowa, gdzie można zapłacić gotówką opłaty skarbowe znajduje się obok Galerii Dębiec.

Termin i sposób załatwienia

Organ ewidencyjny wydaje duplikat dokumentu niezwłocznie od momentu złożenia wniosku.

UWAGA!
Wystawienie duplikatów decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej wydanych przed 2004 r. wymaga wglądu do akt znajdujących się w Archiwum Zakładowym, co może spowodować wydanie ww. dokumentu w terminie do 7 dni.

MIEJSCE ODBIORU DOKUMENTU:
Urząd Miasta Poznania
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa
61-441 Poznań ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404

Inne informacje

UWAGA: dla wpisów wykreślonych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki potwierdzeniem wykreślenia jest bezpośredni wgląd do CEIDG (główny identyfikator to NIP osobisty z zaznaczeniem opcji "uwzględnij wykreślone") i ew. wydruk, który nie wymaga podpisu.

AKTUALNOŚĆ WPISU PRZEDSIĘBIORCY FIGURUJĄCEGO W CEIDG potwierdza się również bezpośrednio na stronie CEIDG (główny identyfikator to NIP osobisty przedsiębiorcy) poprzez wydruk (lub sam podgląd), który nie wymaga podpisu.

Przy budynku Urzędu znajduje się bezpłatny parking dla klientów.

Zarezerwuj wizytę w Urzędzie:

https://www.um.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html?co=locations&id=14

Przy składaniu wniosków należy uwzględnić fakt, że w Wydziale funkcjonuje system kolejkowy, do którego ostatnie bilety wydawane są 15 minut przed końcem pracy Wydziału.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Michalska
ostatnia zmiana w dniu 2017-12-21 08:49 - aktualizacja informacji (Aktualizacja)