Egzaminy TAXI

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)

Wymagane dokumenty

Aby przewozić ludzi taksówką musisz ukończyć szkolenie oraz zdać egzamin z zakresu transportu drogowego.

Egzamin z zakresu transportu drogowego odbywa się w formie pisemnej, przy użyciu testów wielokrotnego wyboru (do każdego pytania są 3 wersje odpowiedzi, przy czym prawidłowe mogą być jedna, dwie lub wszystkie trzy odpowiedzi). Czas egzaminu wynosi 30 minut, należy odpowiedzieć na 20 pytań z zakresu objętego programem nauczania:

1. Przepisy prawa miejscowego związane z przewozem osób taksówką - 4 pytania;

  • przepisy porządkowe,
  • ceny urzędowe,
  • zasady taryfowe

2. Zagadnienia z topografii miasta Poznania, w tym w szczególności usytuowanie zabytków, bazy noclegowo-gastronomiczne oraz wypoczynkowo-rekreacyjne, lokalizacji placówek służby zdrowia, instytucji państwowych i samorządowych oraz szkół i uczelni - 16 pytań.

Aby uzyskać pozytywny wynik egzaminu musisz wskazać co najmniej 18 prawidłowych odpowiedzi.

W przypadku sugestii dot. pytań zawartych w Katalogu pytań TAXI prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (61) 646 33 44.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest ukończenie szkolenia oraz osobiste lub telefoniczne umówienie się na termin egzaminu pod nr tel.:  (61) 646 33 44.

Informujemy, iż najbliższe egzaminy zostały zaplanowane na:1 (czwartek), 21 (środa) marca 2018 r., o godzinie 15:30. W celu zapisania się na egzamin prosimy kontaktowac się telefonicznie.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych,

ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, II piętro, pokój 206, tel. 61 646 33 44.

Opłaty

Za egzamin na taxi musisz wnieść opłatę.

Możesz to zrobić:

  • przelewem na konto Urzędu Miasta  Poznania: 96 1020 4027 0000 1002 1262 0730 (Bank PKO BP S.A.);
  • gotówką.
            

Wysokość opłat:

150,72 zł - egzamin TAXI.

Termin i sposób załatwienia

Egzaminy odbywają się na bieżąco w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.

Informujemy, iż najbliższe egzaminy zostały zaplanowane na: 1 (czwartek), 21 (środa) marca 2018 r., o godzinie 15:30. W celu zapisania się na egzamin prosimy kontaktowac się telefonicznie.

Podstawa prawna

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Marcin Budziński
ostatnia zmiana w dniu 2018-02-21 11:01 - aktualizacja treści (Aktualizacja)