Elektroniczny wniosek z zakresu wydania uprawnień do kierowania pojazdami

Wydział/Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Proces wydania uprawnień do kierowania pojazdami drogą elektroniczną jest skomplikowany (wynika to z obowiązujących przepisów prawa).
Pomimo wypełnienia elektronicznego wniosku, nie unikniesz wizyty w urzędzie w celu przedstawienia oryginałów dokumentów.
Zalecamy rozważenie osobistej wizyty w urzędzie w celu załatwienia sprawy, korzystając z systemu rezerwacji wizyt (unikniesz kolejki).

Przy opisach spraw realizowanych z zakresu wydawania uprawnień do kierowania pojazdami  znajdują się szczegółowe informacje m.in. odnośnie: wymaganych dokumentów, wysokości opłat numeru konta, na które należy dokonać wpłaty.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek elektroniczny z zakresu wydania uprawnień do kierowania pojazdami może zostać złożony poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemów Pojazd i Kierowca zamieszczoną pod adresem: www.esp.pwpw.pl

Szczegółowy opis zakresu i warunków korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Pojazd i Kierowca znajduje się na stronie: www.esp.pwpw.pl/Account/Help.

Termin i sposób załatwienia

 • Proces wypełnienia wniosku można rozpocząć po pozytywnym przejściu etapu rejestracji konta, zalogowaniu się i kliknięciu odnośnika "Złóż nowy wniosek".
 • Dla załączników do wniosków przesyłanych przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Pojazd i Kierowca zalecane są poniższe parametry:
  • załącznik w formacie JPEG - rozmiar pliku nie większy niż 200 kB.
  • załącznik w formacie PDF - rozmiar pliku nie większy niż 200kB*liczba stron załącznika typu PDF
  • zalecane parametry w przypadku wysyłania skanów dokumentów to:
   • przestrzeń barw: greyscale lub RGB
   • rozdzielczość skanu w pikselach (szer. x wys.): max 2500 x 3500 pikseli
   • kompresja: dla obrazów JPEG poziom jakości nie mniejszy niż 80/100
 • Do wniosku kierowca dołącza, w formacie i zgodnie z wymaganiami zeskanowane dokumenty, wraz z załączonym potwierdzeniem elektronicznym dokonania przelewu wymaganych opłat albo zeskanowanym dowodem wpłaty tych opłat oraz zdjęcie wykonane techniką cyfrową.
 • W przypadku złożenia przez kierowcę wniosku drogą elektroniczną, wniosku nieodpowiadającego wzorowi i wymaganiom lub niezałączenia wszystkich wymaganych dokumentów, dowodu opłat, zdjęcia organ wydający uprawnienia informuje drogą elektroniczną o konieczności dokonania uzupełnienia dokumentów i opłat drogą elektroniczną, co skutkuje koniecznością ponownego wypełnienia i przesłania wniosku.
 • Osoba składająca wniosek elektroniczny, odbierając prawo jazdy osobiście, dostarcza do organu, do którego złożyła wniosek:
  • oryginał orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile są one wymagane, oraz
  • oryginały zgód, o których mowa w art. 11 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy - jeżeli są wymagane.
 • Po otrzymaniu wyprodukowanego prawa jazdy organ wydający uprawnienia informuje kierowcę sms-em lub e-mailem o możliwości odbioru dokumentu. Dokument odbierzesz wyłącznie osobiście.

UWAGA!!
Z uwagi na złożoność procesu wydania uprawnień do kierowania pojazdami dokonywanego drogą elektroniczną (wynikającą z obowiązujących przepisów prawa) zalecamy rozważenie osobistej wizyty w urzędzie w celu załatwienia sprawy, korzystając z systemu rezerwacji wizyt (unikniesz kolejki).
        

Podstawa prawna

Ustawa o kierujących pojazdami (t.j: Dz.U. z 2016 r., poz 627 ze zm.), wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy

Możesz odwołać się do samorządowego Kolegium Odwoławczego. Masz na to 14 dni.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Tomasz Łącki
ostatnia zmiana w dniu 2017-04-06 17:38 - aktualizacja (Aktualizacja)