Informacja dla cudzoziemców (dotyczy wydania Profilu Kandydata na Kierowcę lub wymiany posiadanego prawa jazdy)

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)

Wymagane dokumenty

Aby otrzymać dokument prawa jazdy wypełnij wniosek, następnie wydrukuj go obustronnie na kartce A4 w układzie poziomym. Jeżeli nie możesz go wydrukować, wypełnisz go u nas.

Do wniosku załącz następujące dokumenty:

 • kolorowe i aktualne zdjęcie o wym. 3,5 x 4,5 cm (jak do dowodu osobistego i paszportu);
 • prawo jazdy wraz z kserokopią;
 • karta pobytu lub paszport;
 • dokument potwierdzający pobyt w Polsce wraz z kserokopią;
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem (w przypadku osób ubiegających się po raz pierwszy o uprawnienie lub w w przypadku przedłużenia ważności dokumentu);
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E) - jeśli jest wymagane;
 • dowód opłaty.

Pamiętaj, że dokumenty muszą być w oryginale. Dokumenty w języku obcym musi przetłumaczyć tłumacz przysięgły. Tłumaczenie prawa jazdy musi stanowić integralną całość z kopią. Nie wymaga się tłumaczenia prawa ajzdy wydanego w UE.

Uwaga! Przy wymianie prawa jazdy wydanego za granicą nieokreślonego w Konwencji o Ruchu Drogowym podpisanej w Genewie w 1949r. i w Wiedniu w 1968r., musisz uzyskać pozytywny wynik egzaminu teoretycznego - w tym przypadku wymagane jest wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę. Jeśli nie wiesz, czy Twój dokument spełnia wymagania Konwencji, skontaktuj się z nami.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych,

ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, pokój 113, I piętro,

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, sala obsługi, parter,

ul. 28 czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań, sala obsługi, parter.
Możesz złożyć wniosek w formie elektronicznej.

Pamiętaj, że dokumenty musisz odebrać tam, gdzie był złożony wniosek.

Nie chcesz czekać w kolejce - umów się na wizytę.

Możesz to zrobić:

 • przez Internet (kalendarz)
 • dzwoniąc do POZnan Kontakt pod nr 61 646 33 44

Opłaty

Za wymianę prawa jazdy musisz wnieść opłatę.

Możesz to zrobić:

 • kartą płatniczą, na stanowisku przy którym załatwiasz sprawę (pobierana jest prowizja 2zł);
 • przelewem na konto Urzędu Miasta  Poznania:
  • wymiana prawa jazdy - 96 1020 4027 0000 1002 1262 0730 (Bank PKO BP S.A.) w tytule przelewu wpisz imię i nazwisko;
 • gotówką.

W lokalizacji przy ul. Libelta 16/20 oraz 28czerwca 1956r. nr 404 płatności realizowane są TYLKO bezgotówkowo.

Wysokość opłat:

wymiana prawa jazdy - 100,50 zł;

Termin i sposób załatwienia

Wniosek należy złożyć osobiście. Na nowy dokument będziesz czekać do kilkunastu dni od dnia złożenia wniosku. W tym czasie będzie przygotowywane dla Ciebie prawo jazdy. O tym, że prawo jazdy jest do odbioru powiadomimy Cię SMS-em lub e-mailem, który podałeś we wniosku. Możesz to także sprawdzić sam wchodząc na stronę www.info-car.pl. Po nowe prawo jazdy przyjdź z ważną kartą pobytu lub paszportem z wizą oraz w przypadku wymiany zagranicznego prawa jazdy z poprzednim prawem jazdy.

Podstawa prawna

Ustawa o kierujących pojazdami (t.j: Dz.U. z 2016 r., poz 627 ze zm.), wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy

Możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie złożysz tam, gdzie załatwiałeś sprawę. Masz na to 14 dni.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Łukasz Tomczak
ostatnia zmiana w dniu 2017-03-23 10:32 - aktualizacja (Aktualizacja)