Informacja dla osób zainteresowanych zamówieniami publicznymi Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Miejsce złożenia dokumentów

e-mail: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl

oraz zdm@zdm.poznan.pl

Inne informacje

www.zdm.poznan.pl

zakładka "Zamówienia publiczne"

https://zdm.poznan.pl/pl/zamowienia-powyzej-30-tys

https://zdm.poznan.pl/pl/zamowienia-ponizej-30-tys

https://zdm.poznan.pl/pl/wytyczne-dla-wykonawcow

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w ZDM znajdują się na stronie internetowej ww.zdm.poznan.pl w zakładce "działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych":

https://www.zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Tomasz Libich
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-22 12:17 - aktualizacja danych (Aktualizacja)