informacja RODO

Wydział/Jednostka prowadząca

Przedszkole Nr 171

Obowiązek informacyjny

  • Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez PRZEDSZKOLE NR 171 w Poznaniu przy ulicy PODLASKIEJ 2 zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)".
  • Informujemy, że Administratorem danych jest PRZEDSZKOLE NR 171 w Poznaniu przy ulicy PODLASKIEJ 2
  • Podane dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
  • Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • Informujemy, mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt:  

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Magdalena Stanko
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-01 12:35 - informacja RODO (Wprowadzenie informacji)