Informacje z zakresu zadań Urzędu Stanu Cywilnego

Wydział/Jednostka prowadząca

Urząd Stanu Cywilnego

Inne informacje

Poniżej prezentujemy Państwu wybrane informacje z zakresu zadań realizowanych przez Urzęd Stanu Cywilnego w Poznaniu (dostępne w sekcji Załączniki do sprawy).
Jednocześnie informujemy, iż powyższe dane, jak również wszelkie inne informacje dotyczące statystyki gromadzi, przechowuje i udostępnia Główny Urząd Statystyczny. I tak na przykład Urząd Stanu Cywilnego nie dysponuje danymi o liczbie rozwodów, najczęstszych przyczynach zgonów, czy też poziomie wykształcenia rodziców urodzonych dzieci.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Michalina Sobecka
ostatnia zmiana w dniu 2019-01-10 11:56 - aktualizacja danych (Wprowadzenie informacji)