Wspieranie rodziny - Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (Becikowe)

Wydział/Jednostka prowadząca

Poznańskie Centrum Świadczeń

Wymagane dokumenty

Przygotowujemy aktualizację informacji nt. jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. 

Miejsce złożenia dokumentów

Jeżeli chcesz:

  • otrzymać informację na temat jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka;
  • otrzymać wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka;
  • złożyć wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka;

zgłoś się do Działu Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń mieszczącego się w Poznaniu przy ul. Wszystkich Świętych 1 oraz ul. Małachowskiego 10.

Poznańskie Centrum Świadczeń czynne jest w następujących godzinach:

  • poniedziałek: od 7:30 do 16:00
  • wtorek, czwartek: od 7:30 do 15:30
  • środa, piątek: od 7:30 do 15:00

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną za pośrednictwem POZnan*Kontakt pod numerem 61 646-33-44.

Osoby wnioskujące zachęcamy do rezerwacji terminu wizyty pod nr telefonu 61 646 33 44 lub poprzez formularz internetowydostępny na stronie PCŚ.

Klient, który umówił się na wizytę w Centrum pobiera bilet na podstawie numeru PESEL.

Informujemy, że klient umówiony traktowany jest priorytetowo, co oznacza że przywoływany jest do pierwszego wolnego stanowiska. W związku z powyższym mogą występować ok. 20 minutowe różnice pomiędzy umówioną, a faktyczną godziną przyjęcia.

System kolejkowy może zaprzestać wydawania biletów numerycznych uprawniających do złożenia wniosku, w sytuacji kiedy obsługa klienta wymagałaby znacznego wydłużenia czasu obsługi poza godzinami urzędowania Centrum. Ponadto informujemy, że obsłużeni zostaną wszyscy klienci, którzy pobrali bilet w danym dniu.

Inne informacje

Kto może ubiegać się o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka?

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka jest świadczeniem, o które ubiegać może się matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka w związku z urodzeniem się żywego dziecka.

Świadczenie wypłacane jest w jednorazowej kwocie 1.000,00 zł na każde dziecko.

W celu otrzymania jednorazowej zapomogi koniecznym jest złożenie wniosku w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku dziecka objętego opieką faktyczną lub opieką prawną, a także w przypadku dziecka przysposobionego wniosek należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką prawną lub od dnia przysposobienia, nie później jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Otrzymanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 1 922,00 zł.

Kiedy jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka nie przysługuje?

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka nie przysługuje gdy:

  • wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka zostanie złożony po upływie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka lub po upływie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką prawną lub od dnia przysposobienia (w przypadku dziecka objętego opieką faktyczną lub opieką prawną, a także w przypadku dziecka przysposobionego);
  • matka dziecka nie pozostawała pod opieką medyczną co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu;
  • dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 1.922,00 zł;
  • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka została pobrana np. w innej gminie.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Maciej Krystkowiak
ostatnia zmiana w dniu 2017-05-26 22:00 - Korekta informacji (Aktualizacja)