Konsultacje społeczne projektu uchwały ws. programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2019 - 2023.

Wydział/Jednostka prowadząca

Biuro Spraw Lokalowych

Wymagane dokumenty

Szanowny Państwo,

Uprzejmie informuję, iż Biuro Spraw Lokalowych przeprowadza w dniach  od 17 maja do 1 czerwca 2018 r. konsultacje społeczne projektu uchwały ws. programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2019 - 2023.

Celem konsultacji jest poznanie opinii, propozycji, uwag mieszkańców na temat dokumentu. 

Konsultacje społeczne będą prowadzone w formie zbierania pisemnych opinii, propozycji i uwag do projektu ww. dokumentu, które należy składać na formularzu opinii i uwag do 1 czerwca 2018 r.:

1) w drodze elektronicznej poprzez skrzynkę mailową Biura Spraw Lokalowych na adres: slk@um.poznan.pl,

2) pocztą na adres: Biuro Spraw Lokalowych, ul. Matejki 50, 60-770 Poznań

3) osobiście w sekretariacie Biura Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Poznania, ul. Matejki 50, 60-770 Poznań (pokój nr 102), w godzinach pracy Urzędu, w poniedziałki od 7.30 do 17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wszelkich wyjaśnień dotyczących sprawy objętej konsultacjami udzielać będą pracownicy Oddziału Realizacji i Monitorowania Polityki Mieszkaniowej w Biurze Spraw Lokalowych w czasie od 17.05.2018 do 01.06.2018 pod numerem telefonu: 061 8785812

W załączeniu:

  • zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały ws. programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2019-2023,
  • projekt uchwały wraz z uzasadnieniem,
  • załączniki do uchwały,
  • formularz opinii i uwag.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Lidia Janas
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-07 12:16 - dodanie kategorii (Aktualizacja)