Kontrole i rejestr stacji kontroli pojazdów z terenu Miasta Poznania

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.z 2017 r. poz. 1260 ze zm.), wraz z przepisami wykonawczymi.

Inne informacje

Stacje kontroli pojazdów podlegają kontroli, która odbywa się przynajmniej raz w roku.

Wyniki kontroli znajdziesz na stronie internetowej w dziale:  "Kontrole jednostek i wydziałów UM". Zamieszczane są w postaci wniosków/zaleceń pokontrolnych poszczególnych stacji kontroli pojazdów z terenu miasta Poznania, podlegających nadzorowi Prezydenta Miasta Poznania. Poszczególne kontrole zostały oznaczone zgodnie z kolejnością przeprowadzonych kontroli.

Rejestr stacji kontroli pojazdów z terenu Miasta Poznania. 

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Marcin Budziński
ostatnia zmiana w dniu 2018-02-10 19:43 - Aktualizacja rejestru SKP (Aktualizacja)