Kontrole w OSK

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)

Podstawa prawna

Ustawa o kierujących pojazdami (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz 978 ze zm.), wraz z przepisami wykonawczymi.

Inne informacje

Ośrodki szkolenia kierowców podlegają kontroli, która jest przeprowadzana przynajmniej raz w roku. Wyniki kontroli znajdziesz w na stronie internetowej w dziale:  "Kontrole jednostek i wydziałów UM". Zamieszczane są w postaci wniosków/zaleceń pokontrolnych poszczególnych ośrodków szkolenia kierowców z terenu miasta Poznania, podlegających nadzorowi Prezydenta Miasta Poznania. Poszczególne kontrole zostały oznaczone zgodnie z kolejnością przeprowadzonych kontroli.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Marcin Budziński
ostatnia zmiana w dniu 2017-05-25 12:30 - Aktualizacja podstawy prawnej (Aktualizacja)