Nadanie nazwiska dziecku pozamałżeńskiemu

Wydział/Jednostka prowadząca

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

  • Dokumenty tożsamości (dowody osobiste lub paszporty)
  • Wniosek o przyjęcie oświadczenia
  • Ustne oświadczenie złożone do protokołu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego przez: matkę dziecka i jej męża lub ojca dziecka i jego żonę

Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat niezbędna jest również jego zgoda, wyrażona osobiście. Tożsamość dziecka winna być potwierdzona dokumentem ze zdjęciem.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, stanowiska ds. zmian w aktach stanu cywilnego, I piętro, pokoje 133-134, tel. 061 646-33-44.

UWAGA!

Urząd Stanu Cywilnego pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15.30. Dodatkowo w poniedziałki wyznaczeni pracownicy pełnią dyżur do godziny 17:00.

Obsługa interesantów odbywa się w godzinach 7:45-15:15, w poniedziałki w godzinach 7:45-16:45.

Automaty biletowe przestają wydawać bilety, jeżeli czas obsługi klientów przekroczy w/w godziny.

Opłaty

Opłaty skarbowej nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

 Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.

Jeżeli dziecko urodziło się poza Poznaniem, sprawa jest załatwiana niezwłocznie po zrealizowaniu zlecenia migracji aktu do Bazy Usług Stanu Cywilnego. Zlecenie przeniesienia aktu urodzenia do rejestru stanu cywilnego przesyłane jest elektronicznie. Urząd Stanu Cywilnego nie ma wpływu na czas załatwienia sprawy.

Jeżeli małżeństwo zostało zawarte poza Poznaniem, sprawa jest załatwiana niezwłocznie po zrealizowaniu zlecenia migracji aktu do Bazy Usług Stanu Cywilnego. Zlecenie przeniesienia aktu małżeństwa do rejestru stanu cywilnego przesyłane jest elektronicznie. Urząd Stanu Cywilnego nie ma wpływu na czas załatwienia sprawy.

Podstawa prawna

Obowiązek informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują od dnia 25 maja 2018r.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Michalina Sobecka
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-12 13:46 - dodanie informacji (Aktualizacja)