Nagroda Artystyczna Miasta Poznania

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Kultury

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie Nagrody Artystycznej Miasta Poznania.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Poznania, Biuro Podawcze, hol główny, plac Kolegiacki 17, tel. 61 878 54 55

Termin i sposób załatwienia

Termin składania wniosków na 2018 rok - do 31 marca  2018 r.

Podstawa prawna

  1. Uchwała Nr LV/998/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17 października 2017 w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Poznania i stypendiów artystycznych dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego oraz warunków i trybu ich przyznawania.
  2. Uchwała Nr X/84/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Kapituły Nagrody Artystycznej Miasta Poznania.

Inne informacje

  1. Nagrodę przyznaje Kapituła Nagrody Artystycznej Miasta Poznania powołana przez Radę Miasta Poznania.
  2. Prawo zgłaszania kandydatów do Nagrody przysługuje: Radnym Rady Miasta Poznania, członkom Kapituły, dotychczasowym laureatom Nagrody Artystycznej, stowarzyszeniom, fundacjom oraz szkołom działającym w Poznaniu, instytucjom kultury.
  3. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia artystyczne w okresie dwóch lat poprzedzających jej przyznanie lub na podstawie całokształtu dorobku artystycznego, mających istotne znaczenie dla Miasta Poznania.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Lidia Janas
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-07 14:03 - dodanie do kategorii (Aktualizacja)