Numer PESEL

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)

Wymagane dokumenty

Jeśli nie masz numeru PESEL, a przepis prawa wymaga od Ciebie posiadania tego numeru, możesz wystąpić o jego nadanie.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o nadanie numeru PESEL  - pobierz go i wypełnij, a następnie wydrukuj go obustronnie. Jeżeli nie możesz go wydrukować, wypełnisz go u nas (adres znajdziesz poniżej);
 • dokument, który potwierdzi Twoją tożsamość i inne dane, które wpiszesz we wniosku.

Wniosek możesz złożyć osobiście lub może to zrobić w Twoim imieniu pełnomocnik. Wniosek możesz złożyć również drogą elektroniczną - jeśli masz Profil Zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny.

We wniosku wpisz podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL. Jeśli jakaś instytucja wymaga od Ciebie numeru PESEL, powinna Ci wskazać taką  podstawę.

Miejsce złożenia dokumentów

Jeśli Twój pracodawca ma siedzibę w Poznaniu wniosek możesz złożyć w:

Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych,

 • ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, sala obsługi parter,
 • ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, sala obsługi parter,
 • ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań, sala obsługi parter.    

Wszystkie osoby, które zameldują się na pobyt stały lub czasowy otrzymują nr PESEL bez składania odrębnego wniosku.

Opłaty

Nadanie numeru PESEL jest bezpłatne.

Pełnomocnictwo - 17zł. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne

Opłatę możesz zrobić:

 • kartą płatniczą, na stanowisku przy którym załatwiasz sprawę;
 • przelewem na konto opłaty skarbowej Urzędu Miasta Poznania: nr konta 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 (Bank PKO BP S.A.);
 • gotówką.
               
  W lokalizacji przy ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404 płatności realizowane są TYLKO bezgotówkowo.
              

Termin i sposób załatwienia

Twój wniosek zostanie przyjęty od razu. Jeśli podstawa do nadania numeru PESEL będzie właściwa - otrzymasz powiadomienie o nadaniu numeru PESEL. Jeśli we wniosku będą jakieś braki - poprosimy Cię o ich uzupełnienie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jedn Dz. U. z 2017 r. poz. 657 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Nie występuje.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Marcin Budziński
ostatnia zmiana w dniu 2017-12-29 15:50 - Aktualizacja informacji (Aktualizacja)