OBSŁUGA LOGISTYCZNA SPOTKAŃ, WYSTAW I WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH URZĘDZIE MIASTA POZNANIA

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu

Wymagane dokumenty

W przypadku chcęci zorganizowania imprez muzycznych, wystaw plenerowych, sztuk teatralnych, zajęć edukacyjnych, a także innych inicjatyw, których charakter jest zbieżny z celami i zadaniami realizowanymi przez Samorząd Miasta na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania na pl. Kolegiackim 17 wymagane jest złożenie wniosku o udostępnienie dziedzińca.
W przypadku wnioskowania o organizację wystawy w budynkach UMP organizator zewnetrzny winien złożyć pismo do dyrektora Wydziału Zamówień i Obsługi Urzędu.

W przypadku wnioskowania o wynajem sal organizator zewnętrzny winien złożyć pismo do Gabinetu Prezydenta

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17

Opłaty

Zgodnie z aktualnym cennikiem

Termin i sposób załatwienia

Udostępnienie dziedzińca organizatorom zewnętrznym:

- złożenie wniosku o udostępnienie dziedzińca: min. na 5 tygodni przed datą wydarzenia;

- odpowiedź ws. możliwości i kosztów udostępnienia dziedzińca: 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Udostępnienie powierzchni wystawienniczej w budynkach Urzędu Miasta:

- złożenie przez organizatora pisma o udostępnienie powierzchni wystawienniczej: min. miesiąc przed terminem rozpoczęcia wystawy.

Wynajem sal i sprzętu organizatorom zewnętrznym:

- złożenie pisma o udostępnienie sal i sprzętu: min. 4 tygodnie przed planowanym spotkaniem;

- odpowiedź ws. możliwości i kosztów udostępnienia sali: 14 dni roboczych od dnia złożenia pisma.

Podstawa prawna

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOGISTYCZNEJ SPOTKAŃ, WYSTAW I WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH W URZĘDZIE MIASTA POZNANIA

Tryb odwoławczy

brak

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-07 12:53 - dopisanie do kategorii tematycznej (Aktualizacja)