Odbiór zatrzymanego przez Policję dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)

Wymagane dokumenty

Każdy zatrzymany dowód rejestracyjny jest odsyłany do Wydziału Komunikacji, który go wydał. Zanim przyjdziesz go odebrać, sprawdź najpierw czy zatrzymany dowód jest w urzędzie, wchodząc na stronę www.um.poznan.pl.

Aby odebrać dowód wypełnij wniosek, następnie wydrukuj go i podpisz. Jeżeli nie możesz go wydrukować, wypełnisz go u nas.

Do wniosku załącz następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym, które potwierdza usunięcie przyczyn zatrzymania;
 • pokwitowanie z Policji za zatrzymany dowód rejestracyjny;
 • karta pojazdu - w przypadku zatrzymania za brak wpisu (np. hak, taxi, gaz, L, vat);
 • aktualne ubezpieczenie OC;
 • dowód osobisty lub paszport (jeśli jesteś cudzoziemcem spoza UE zabierz paszport z aktualną wizą lub kartę pobytu);
 • w przypadku, kiedy reprezentujesz firmę przynieś KRS - może być wydruk ze strony internetowej.

Jeśli pojazd nie jest zarejestrowany na Ciebie musisz przynieść dokument potwierdzający, że jesteś właścicielem.

Pamiętaj, że dokumenty muszą być w oryginale.

Odebrać dowód może właściciel (lub jeden ze współwłaścicieli). Jeżeli nie jest to możliwe powinien udzielić pisemnego pełnomocnictwa. Skorzystaj z naszego wzoru.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych,

ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, sala obsługi, parter,

Chcesz odebrać dowód pocztą - wyślij nam wniosek, wraz z załącznikami, a my odeślemy Ci dowód na wskazany adres.

Nie chcesz czekać w kolejce - umów się na wizytę.

Możesz to zrobić:

 • przez Internet (kalendarz)
 • dzwoniąc do POZnan Kontakt pod nr 61 646 33 44

Opłaty

Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego jest bezpłatny.
W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę.

Możesz to zrobić:

 • kartą płatniczą, na stanowisku przy którym załatwiasz sprawę (pobierana jest prowizja 2zł);
 • przelewem na konto Urzędu Miasta  Poznania:
  • pełnomocnictwo - nr konta 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763  (Bank PKO BP S.A.) w tytule przelewu wpisz dane właściciela i nr nadwozia/ VIN (znajdziesz go w dowodzie rejestracyjnym pod literą E lub w karcie pojazdu);
 • gotówką (Agencja finansowa w lokalizacji na ul. Gronowej pobiera prowizję 2,5zł).

Wysokość opłat:

17zł pełnomocnictwo od każdej osoby za którą załatwisz sprawę. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne.

Prokura jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa podlega opłacie.

Termin i sposób załatwienia

Dowód odbierzesz na stanowisku obsługi.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r poz. 1137 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy

Nie występuje.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Łukasz Tomczak
ostatnia zmiana w dniu 2017-07-19 12:49 - aktualizacja (Aktualizacja)