Polityka Ochrony Danych Osobowych

Wydział/Jednostka prowadząca

Straż Miejska Miasta Poznania

Inne informacje

Polityka Ochrony Danych Osobowych  Straży Miejskiej Miasta Poznania

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1)   (RODO)  mając na uwadze Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW  (RODO) informujemy, że:

pełna treść do pobrania w załączniku:
Polityka Ochrony Danych Osobowych  Straży Miejskiej Miasta Poznania

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Janusz Zwierzchowski
ostatnia zmiana w dniu 2018-08-17 15:50 - wprowadzono załącznik (Aktualizacja)