Pozwolenie na kierowanie tramwajem

Wydział/Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Pozwolenie do kierowania tramwajem otrzymasz po zdaniu egzaminu oraz dostarczeniu wymaganych dokumentów do urzędu. Przedtem musisz otrzymać PKK.
Aby to zrobić wypełnij wniosek, następnie wydrukuj go obustronnie na kartce A4 w układzie poziomym. Jeżeli nie możesz go wydrukować, wypełnisz go u nas.

Do wniosku załącz następujące dokumenty:

 • kolorowe i aktualne zdjęcie o wym. 3,5 x 4,5 cm (jak do dowodu osobistego i paszportu);
 • dowód osobisty lub paszport;
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania tramwajem;
 • dowód opłaty.

Pamiętaj, że dokumenty muszą być w oryginale. 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych,

ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, pokój 113, I piętro,

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, sala obsługi, parter,

ul. 28 czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań, sala obsługi, parter (od 23 kwietnia 2018 r. w tej lokalizacji obsługujemy tylko osoby umówione. Umówić na wizytę możesz się tutaj (kalendarz)).
Możesz złożyć wniosek w formie elektronicznej.

Pamiętaj, że dokumenty musisz odebrać tam, gdzie był złożony wniosek.

Nie chcesz czekać w kolejce - umów się na wizytę.

Możesz to zrobić:

 • przez Internet (kalendarz)
 • dzwoniąc do POZnan Kontakt pod nr 61 646 33 44

Opłaty

Za pozwolenie na kierowanie tramwajem musisz wnieść opłatę.

Możesz to zrobić:

 • kartą płatniczą, na stanowisku przy którym załatwiasz sprawę (pobierana jest prowizja 2zł);
 • przelewem na konto Urzędu Miasta  Poznania:
  • pozwolenie na kierowanie tramwajem - 96 1020 4027 0000 1002 1262 0730 (Bank PKO BP S.A.) w tytule przelewu wpisz imię i nazwisko;
 • gotówką (Agencja finansowa w lokalizacji na ul. Gronowej pobiera prowizję 2,5zł).

W lokalizacji przy ul. Libelta 16/20 oraz 28czerwca 1956r. nr 404 płatności realizowane są TYLKO bezgotówkowo.

Wysokość opłat:

pozwolenie do kierowania tramwajem - 30,50 zł;

Termin i sposób załatwienia

Pozwolenie na kierowanie tramwajem otrzymasz po 3 dniach od złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa o kierujących pojazdami (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz 978 ze zm.), wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy

Możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie złożysz tam, gdzie załatwiałeś sprawę. Masz na to 14 dni.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Marcin Budziński
ostatnia zmiana w dniu 2018-04-11 15:06 - Aktualizacja informacji o miejscu złożenia dokumentów (Aktualizacja)