REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Podstawa prawna

Dane z Rejestru żłobków i klubów dziecięcych podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) oraz przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, udostępniane są wyłącznie na wniosek osoby upoważnionej. Pozostałe dane podlegają udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016, poz. 1764).

Inne informacje

Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzony przez Prezydenta Miasta Poznania publikowany jest na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-07 12:11 - dopisanie do kategorii tematycznej (Aktualizacja)