Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)

Wymagane dokumenty

Każdy pojazd poruszający się po drogach musi być zarejestrowany.

Aby zarejestrować pojazd wypełnij wniosek, następnie wydrukuj go i podpisz. Jeżeli nie możesz go wydrukować, wypełnisz go u nas.

Do wniosku załącz następujące dokumenty:

 • wszystkie dokumenty potwierdzające, że jesteś właścicielem pojazdu (np. zagraniczna umowa sprzedaży, faktura VAT, rachunek);
 • potwierdzenie zapłaty akcyzy w przypadku pojazdu zakupionego w Unii Europejskiej - wydruk ze strony e-ZEFIR.
  Uwaga! Akcyzie podlegają samochody osobowe i czterokołowe np. quad;
 • dokument potwierdzający odprawę celną lub informacja o numerze, miejscu i dacie odprawy celnej dla pojazdu zakupionego spoza Unii Europejskiej. Wystarczy, że takie informacje znajdą się na fakturze sprzedaży wystawionej przez przedsiębiorcę zajmującego się handlem pojazdami;
 • zagraniczny dowód rejestracyjny - jeżeli składa się z wielu części przynieś je wszystkie;
 • zagraniczne tablice rejestracyjne - jeśli nie masz tablic wystarczy oświadczenie o ich braku;
 • zaświadczenie z ważnym badaniem technicznym. Po zaświadczenie jedź do stacji diagnostycznej. Diagnosta zrobi przegląd i określi parametry techniczne pojazdu;
 • dowód osobisty lub paszport (jeśli jesteś cudzoziemcem spoza UE zabierz paszport z aktualną wizą lub kartę pobytu);
 • w przypadku, kiedy kupiłeś pojazd na firmę przynieś KRS lub zaświadczenie z CEiDG - może być wydruk ze strony internetowej;
 • dowód opłaty za rejestrację;
 • opłata recyklingowa lub w przypadku pojazdu zakupionego i sprowadzonego po 1 stycznia 2016r., oświadczenie od osoby, która sprowadziła pojazd do Polski (skorzystaj z naszego wzoru oświadczenia). Zamiast oświadczenia możesz przedstawić zagraniczną umowę.

Wszyscy współwłaściciele pojazdu muszą przyjść do urzędu. Jeżeli nie jest to możliwe powinni udzielić pisemnego pełnomocnictwa. Skorzystaj z naszego wzoru.

Pamiętaj, że dokumenty muszą być w oryginale. Dokumenty w języku obcym musi przetłumaczyć tłumacz przysięgły.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych,

ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, sala obsługi, parter,

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, sala obsługi, parter,

ul. 28 czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań, sala obsługi, parter (od 23 kwietnia 2018 r. w tej lokalizacji obsługujemy tylko osoby umówione. Umówić na wizytę możesz się tutaj (kalendarz)).  

Pamiętaj, że dokumenty musisz odebrać tam, gdzie był złożony wniosek.  

Nie chcesz czekać w kolejce - umów się na wizytę.

Możesz to zrobić:

 • przez Internet (kalendarz)
 • dzwoniąc do POZnan Kontakt pod nr 61 646 33 44

Opłaty

Za rejestrację musisz wnieść opłatę.

Możesz to zrobić:

 • kartą płatniczą, na stanowisku przy którym załatwiasz sprawę (pobierana jest prowizja 2zł);
 • przelewem na konto Urzędu Miasta  Poznania:
  • rejestracja pojazdu - 96 1020 4027 0000 1002 1262 0730 (Bank PKO BP S.A.) w tytule przelewu wpisz dane właściciela i nr nadwozia/ VIN (znajdziesz go w dowodzie rejestracyjnym pod literą E);
  • pełnomocnictwo - nr konta 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763  (Bank PKO BP S.A.) w tytule przelewu wpisz dane właściciela i nr nadwozia/ VIN (znajdziesz go w dowodzie rejestracyjnym pod literą E);
 • gotówką (Agencja finansowa w lokalizacji na ul. Gronowej pobiera prowizję 2,5zł).

W lokalizacji przy ul. Libelta 16/20 oraz 28czerwca 1956r. nr 404 płatności realizowane są TYLKO bezgotówkowo.

Wysokość opłat:

 • samochody, autobusy, ciągniki samochodowe - 256zł;
 • motocykle i quady - 197zł;
 • przyczepy i naczepy, ciągniki rolnicze - 121,50zł;
 • motorowery - 111,50zł;
 • opłata recyklingowa - 500zł:
       
  Opłacie recyklingowej podlegają samochody poniżej 3500 kg (pozycja "F.2" w dowodzie rejestracyjnym), zakupione i sprowadzone przed 1 stycznia 2016r.
  Płaci ją osoba, która sprowadziła pojazd do Polski. Przelewem na konto NFOŚiGW - nr konta 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014 w tytule przelewu wpisz dane osoby, która sprowadziła pojazd do Polski oraz nr nadwozia/VIN;
          
 • pełnomocnictwo - 17zł od każdej osoby za którą załatwisz sprawę. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne. Prokura jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa podlega opłacie.

Termin i sposób załatwienia

W dniu rejestracji otrzymasz:

 • tablice rejestracyjne;
 • pozwolenie czasowe, które będzie ważne 30 dni;
 • nalepkę na przednią szybę (dotyczy samochodów, autobusów i ciągników samochodowych).

W tym czasie będzie przygotowywany dla Ciebie dowód rejestracyjny, który musisz odebrać przed upływem daty ważności pozwolenia czasowego. O tym, że dowód rejestracyjny jest do odbioru powiadomimy Cię SMS-em lub e-mailem, który podałeś we wniosku. Możesz to także sprawdzić sam wchodząc na stronę www.info-car.pl

Uwaga! Rejestracji pojazdu sprowadzonego można dokonać warunkowo, pomimo braku akcyzy lub odprawy celnej, pod warunkiem dostarczenia w/w dokumentu przed odbiorem stałego dowodu rejestracyjnego, ale nie później niż w ciągu 30 dni od daty rejestracji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r poz. 1137 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.  

Tryb odwoławczy

Jeżeli odmówimy Ci rejestracji pojazdu możesz odwołać się do samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie złożysz tam, gdzie załatwiałeś sprawę. Masz na to 14 dni.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Marcin Budziński
ostatnia zmiana w dniu 2018-04-11 10:30 - Aktualizacja informacji o miejscu złożenia dokumentów (Aktualizacja)