Rejestracja (przerejestrowanie) używanego pojazdu

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)

Wymagane dokumenty

Każdy pojazd poruszający się po drogach musi być zarejestrowany. Masz na to 30 dni.

Aby zarejestrować pojazd wypełnij wniosek, następnie wydrukuj go i podpisz. Jeżeli nie możesz go wydrukować, wypełnisz go u nas.

Do wniosku załącz następujące dokumenty:

 • wszystkie dokumenty potwierdzające, że jesteś właścicielem pojazdu (mogą to być np. umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności).
  W przypadku, kiedy kupiłeś/aś pojazd od osoby, która nie jest wpisana w dowodzie rejestracyjnym musisz przedstawić wszystkie oryginały dokumentów własności (począwszy od osoby, która jest w dowodzie rejestracyjnym, a skończywszy na Tobie).
 • dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym;
 • kartę pojazdu;
 • tablice rejestracyjne (nawet gdy pojazd jest obecnie zarejestrowany w Urzędzie Miasta Poznania);
 • dowód osobisty lub paszport (jeśli jesteś cudzoziemcem spoza UE zabierz paszport z aktualną wizą lub kartę pobytu);
 • w przypadku, kiedy kupiłeś pojazd na firmę przynieś KRS lub zaświadczenie z CEiDG - może być wydruk ze strony internetowej;
 • dowód opłaty za przerejestrowanie;
 • aktualne ubezpieczenie OC.

Wszyscy współwłaściciele pojazdu muszą przyjść do urzędu. Jeżeli nie jest to możliwe powinni udzielić pisemnego pełnomocnictwa. Skorzystaj z naszego wzoru.

Pamiętaj, że dokumenty muszą być w oryginale. 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych,

ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, sala obsługi, parter,

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, sala obsługi, parter,

ul. 28 czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań, sala obsługi, parter (od 23 kwietnia 2018 r. w tej lokalizacji obsługujemy tylko osoby umówione. Umówić na wizytę możesz się tutaj (kalendarz)).

Pamiętaj, że dokumenty musisz odebrać tam, gdzie był złożony wniosek.

Nie chcesz czekać w kolejce - umów się na wizytę.

Możesz to zrobić:

 • przez Internet (kalendarz)
 • dzwoniąc do POZnan Kontakt pod nr 61 646 33 44
     

Opłaty

Za przerejestrowanie pojazdu musisz wnieść opłatę.

Możesz to zrobić:

 • kartą płatniczą, na stanowisku przy którym załatwiasz sprawę (pobierana jest prowizja 2zł);
 • przelewem na konto Urzędu Miasta  Poznania:
  • przerejestrowanie pojazdu - 96 1020 4027 0000 1002 1262 0730 (Bank PKO BP S.A.) w tytule przelewu wpisz dane właściciela i nr nadwozia/ VIN (znajdziesz go w dowodzie rejestracyjnym pod literą E);
  • pełnomocnictwo - nr konta 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763  (Bank PKO BP S.A.) w tytule przelewu wpisz dane właściciela i nr nadwozia/ VIN (znajdziesz go w dowodzie rejestracyjnym pod literą E);
 • gotówką (Agencja finansowa w lokalizacji na ul. Gronowej pobiera prowizję 2,5zł).

W lokalizacji przy ul. Libelta 16/20 oraz 28czerwca 1956r. nr 404 płatności realizowane są TYLKO bezgotówkowo.

Wysokość opłat:

 • samochody, autobusy, ciągniki samochodowe - 180,50 zł (dotyczy pojazdów posiadających czarne tablice rejestracyjne, a także pojazdów, które nie były wcześniej zarejestrowane w Urzędzie Miasta Poznania).
 • przyczepy, naczepy, ciągniki rolnicze, motocykle i quady - 121,50 zł (dotyczy pojazdów posiadających czarne tablice rejestracyjne, a także pojazdów, które nie były wcześniej zarejestrowane w Urzędzie Miasta Poznania).
 • motorowery - 111,50 zł (dotyczy pojazdów posiadających czarne tablice rejestracyjne, a także pojazdów które nie były wcześniej zarejestrowane w Urzędzie Miasta Poznania);
 • pełnomocnictwo - 17zł od każdej osoby za którą załatwisz sprawę. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne. Prokura jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa podlega opłacie.

Jeśli Twój pojazd jest obecnie zarejestrowany w Urzędzie Miasta Poznania, a Twoje tablice są białe to nie musisz ich wymieniać (ale musisz je przynieść w celu legalizacji)  i zapłacisz za przerejestrowanie pojazdu 81 zł.

Termin i sposób załatwienia

W dniu rejestracji otrzymasz:

 • tablice rejestracyjne;
 • pozwolenie czasowe, które będzie ważne 30 dni;
 • nalepkę na przednią szybę (dotyczy samochodów, autobusów i ciągników samochodowych), jeśli otrzymałeś tablice rejestracyjne z nowymi numerami.
     

W tym czasie będzie przygotowywany dla Ciebie dowód rejestracyjny, który musisz odebrać przed upływem daty ważności pozwolenia czasowego. O tym, że dowód rejestracyjny jest do odbioru powiadomimy Cię SMS-em lub e-mailem, który podałeś we wniosku. Możesz to także sprawdzić sam wchodząc na stronę www.info-car.pl.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r poz. 1137 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi. 

Tryb odwoławczy

Jeżeli odmówimy Ci rejestracji pojazdu możesz odwołać się do samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie złożysz tam, gdzie załatwiałeś sprawę. Masz na to 14 dni.

   

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Marcin Budziński
ostatnia zmiana w dniu 2018-04-11 10:28 - Aktualizacja informacji o miejscu złożenia dokumentów (Aktualizacja)