rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb

Wydział/Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o rejestrację sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.

2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów

MIEJSCE ZŁOŻENIA:
- osobiście: Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, Oddział Działalności Rolniczej, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań, sala obsługi klienta, tel. 61 878 50 54,

-za pośrednictwem poczty,

- udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia).

MIEJSCE ODBIORU:
-osobiście,

- za pośrednictwem poczty.

Opłaty

1. Za wydanie zaświadczenia - opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

2. Za złożenie pełnomocnictwa (upoważnienia) tytułem: pełnomocnik-pełnomocnictwo - opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

3. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

- przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Miasto Poznań, Wydział Finansowy, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań nr rachunku bankowego: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

- bezpośrednio w siedzibie Wydziału można płacić tylko kartą płatniczą.

4. Zwolnione z opłaty skarbowej jest:

- pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie o rejestracji sprzętu pływającego wydawane jest w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna

1. Art. 20 ust. 2, 3, 3a - Ustawa z 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. 2015.652 j.t.) oraz §17 ust. 1, 2 i § 18 ust. 1, 2,3 - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U.2001.138.1559 ze zm.).2. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 j.t.).

Inne informacje

Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb realizowana jest tylko dla mieszkańców m. Poznania. W przypadku sprzedaży, kradzieży, itp. sprzętu pływającego należy dokonać zgłoszenia wyrejestrowania.

Przy budynku Urzędu znajduje się bezpłatny parking dla klientów.

Zarezerwuj wizytę w Urzędzie:

https://www.um.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html?co=locations&id=15

Przy składaniu wniosków należy uwzględnić fakt, że w Wydziale funkcjonuje system kolejkowy, do którego ostatnie bilety wydawane są 15 minut przed końcem pracy Wydziału.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Michalska
ostatnia zmiana w dniu 2017-12-20 12:57 - aktualizacja informacji (Aktualizacja)