rozwiązanie spółki wodnej uchwałą walnego zgromadzenia

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Wymagane dokumenty

Oryginał uchwały Walnego Zgromadzenia spółki wodnej w likwidacji o zatwierdzeniu ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora.

Miejsce złożenia dokumentów

MIEJSCE ZŁOŻENIA:
- osobiście: Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, Oddział Działalności Rolniczej, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań, sala obsługi klienta, tel. 61 878 50 52

-za pośrednictwem poczty.

Opłaty

Nie dotyczy.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów. 

Wystąpienie z wnioskiem do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej o wykreślenie spółki wodnej z katastru wodnego.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t. ze zmianami).2. Art. 181 i 184 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r, - Prawo Wodne (Dz.U.2015.469 j. t. ze zmianami).

Inne informacje

Przy budynku Urzędu znajduje się bezpłatny parking dla klientów.

Zarezerwuj wizytę w Urzędzie:

https://www.um.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html?co=locations&id=15

Przy składaniu wniosków należy uwzględnić fakt, że w Wydziale funkcjonuje system kolejkowy, do którego ostatnie bilety wydawane są 15 minut przed końcem pracy Wydziału.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Lidia Janas
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-07 12:54 - dodanie do kategorii (Aktualizacja)