Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Wydział/Jednostka prowadząca

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

  • wypełniony wniosek;
  • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Zobacz:

Załącznik Nr 1

Miejsce złożenia dokumentów

Stanowiska ds. zmian w aktach stanu cywilnego, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, I piętro, pokoje 133-134, tel. 61 646-33-44.

UWAGA!

Urząd Stanu Cywilnego pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15.30. Dodatkowo w poniedziałki wyznaczeni pracownicy pełnią dyżur do godziny 17:00.

Obsługa interesantów odbywa się w godzinach 7:45-15:15, w poniedziałki w godzinach 7:45-16:45.

Automaty biletowe przestają wydawać bilety, jeżeli czas obsługi klientów przekroczy w/w godziny.

Opłaty

  • w wyniku sprostowania/uzupełnienia wydawany jest odpis zupełny aktu stanu cywilnego - 39 zł.,
  • pełnomocnictwo 17 zł.,

Opłatę wnosi się dopiero po złożeniu wniosku.

Opłatę uiszcza się na rachunek Miasta Poznania

nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

Opłatę można uiścić u inkasenta na ul. Libelta 16/20 w Kiosku "Znaczek", w ajencji bankowej, jak również kartą na miejscu na stanowiskach ds. zmian w aktach stanu cywilnego.

Termin i sposób załatwienia

Sprostowania/uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się w formie czynności materialno-technicznej.

Odmowa dokonania czynności następuje w formie decyzji administracyjnej.

Po sprostowaniu/uzupełnieniu aktu stanu cywilnego wydaje się jeden odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

Sprawa jest załatwiana niezwłocznie po zrealizowaniu zlecenia migracji aktu do Bazy Usług Stanu Cywilnego.

Podstawa prawna

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie sprostowania/uzupełnienia aktu stanu cywilnego przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Inne informacje

Urząd Stanu Cywilnego w każdym przypadku nieuiszczenia należnej opłaty obowiązany będzie przekazać organowi podatkowemu informację, co skutkować będzie dochodzeniem tej należności w postępowaniu egzekucyjnym.

Obowiązek informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018r.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Michalina Sobecka
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-12 13:48 - dodanie informacji (Aktualizacja)