Stypendia dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Kultury

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie stypendium dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Poznania, Biuro Podawcze, hol główny, plac Kolegiacki 17, tel. 61 878 54 55

Termin i sposób załatwienia

Termin składania wniosków na 2019 rok - do 31 marca  2019 r.

Podstawa prawna

  1. Uchwała nr XV/998/VII/2017 Rady Miejskiej Poznania z dnia 17 października 2017 roku w sprawie ustanowienia nagrody Artystycznej Miasta Poznania i stypendiów artstycznych dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego oraz warunków i trybu ich przyznawania.
  2. Uchwała Nr X/84/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Kapituły Nagrody Artystycznej Miasta Poznania.

Inne informacje

  1. Stypendia przyznawane są przez Kapitułę Nagrody Nagrody Artystycznej Miasta Poznania.
  2. Prawo zgłaszania kandydatów do stypendiów przysługuje: Radnym Rady Miasta Poznania, członkom Kapituły, dotychczasowym laureatom Nagrody Artystycznej, stowarzyszeniom i fundacjom oraz szkołom działającym w Poznaniu oraz instytucjom kultury.
  3. Stypendium przyznawane jest osobie, która ukończyła/ukończy 16. rok życia  i nie ukończyła/nie ukończy 31. roku życia w roku przyznania stypedium. Stypendium może być przyznane danej osobie tylko raz.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Lidia Janas
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-07 14:04 - dodanie do kategorii (Aktualizacja)