Stypendia dla studentów poznańskich uczelni - laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o przyznanie stypendium dla laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych podejmujących studia w Poznaniu.
 2. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej.
 3. Opinia szkoły, w której kandydat podchodzi do egzaminu maturalnego.
 4. Życiorys uwzględniający osiągnięcia kandydata.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Poznania, Wydział Rozwoju Miasta - sekretariat, Plac Kolegiacki 17, pokój 266 (II piętro), tel. 61 878 56 95, 61 878 57 48

Termin i sposób załatwienia

Termin składania wniosków na kolejny rok akademicki - do 20 czerwca każdego roku

Podstawa prawna

 1. UCHWAŁA NR XXXV/366/V/2008 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 kwietnia 2008 roku w sprawie przyznawania stypendiów dla studentów poznańskich uczelni wyższych.
 2. UCHWAŁA NR XXXIX/580/VI/2012 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 16 października 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/366/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 8 kwietnia 2008 roku w sprawie przyznawania stypendiów dla studentów poznańskich uczelni wyższych.
 3. UCHWAŁA NR XLVI/803/VII/2017 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 4 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/366/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 8 kwietnia 2008 roku w sprawie przyznawania stypendiów dla studentów poznańskich uczelni wyższych.

Inne informacje

 1. Stypendia przyznawane są przez Prezydenta Miasta Poznania.
 2. O stypendium mogą ubiegać się kandydaci posiadający tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, w dziedzinach określonych co roku przez Prezydenta Miasta Poznania.
 3. Stypendia przyznawane są w trybie konkursu wniosków, składanych przez kandydatów.
 4. Stypendium wypłacane jest przez jeden rok akademicki, w miesiącach od października do czerwca, w miesięcznych ratach.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Adrianna Orchowska
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-18 09:25 - zmiana załączników (Aktualizacja)