Tryb ubiegania się rodziców/opiekunów prawnych o miejsce dla dziecka w żłobku miejskim.

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Wymagane dokumenty

Warunkiem umieszczenia dziecka w żłobku jest złożenie wniosku:

 • w formie elektronicznej na stronie http://nabor.pcss.pl/poznan/zlobek/nabor/ bądź
 • w formie papierowej (formularz dostępny na miejscu w każdym żłobku);
 • dostarczenie wydrukowanego i podpisanego przez rodzica/opiekuna wniosku do żłobka I preferencji.

Instytucjonalną opieką nad dzieckiem w wieku do lat 3 objęte zostaną dzieci:                                                               

 - które nie mają zapewnionej opieki domowej w godzinach pracy, a także nauki  rodziców/opiekunów,                           

-  których rodzice/opiekunowie są osobami niepełnosprwnymi,

 - stale lub czasowo mieszkające w Poznaniu,                      

 - mieszkające na terenie gmin ościennych, które na podstawie Uchwały
nr LXI/651/IV/2005 Rady Miasta Poznania - stanowiącej porozumienie zawarte między Prezydentem Miasta Poznania i Burmistrzami Gmin, które powierzyły Miastu Poznań zadanie w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3.

Bliższych informacji udzielają dyrektorzy placówek.

Miejsce złożenia dokumentów

Wybrany żłobek (pierwszej preferencji).

 1. W przypadku, gdy dziecko nie ma nadanego nr PESEL, nie ma możliwości wypełnienia wniosku elektronicznego oraz wprowadzenia zgłoszenia do systemu.
 2. Rodzic może wypełniać zgłoszenie w wersji elektronicznej wielokrotnie. Ważna jest ta wersja, która zostanie wydrukowana, podpisana i złożona w placówce
  I preferencji. Pozostałe zgłoszenia zostaną automatycznie usunięte z systemu.
 3. W przypadku popełnienia błędu, np. wpisania nieprawidłowego numeru PESEL, niepoprawna informacja wyświetli się na czerwono. Formularz elektroniczny będzie można zatwierdzić jedynie po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych i poprawieniu błędów.
 4. Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych pojawi się dokument przygotowany do wydruku.
 5. W przypadku, gdy rodzic/opiekun nie ma dostępu do Internetu może skorzystać
  z Publicznych Punktów Dostępu do Internetu.
 6. Po dostarczeniu przez rodzica wypełnionego zgłoszenia do placówki pierwszej preferencji, pracownik żłobka wprowadzi dokument do systemu, a następnie przekaże rodzicowi/opiekunowi prawnemu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, na którym znajdzie się między innymi nazwa użytkownika oraz hasło dostępu do systemu. Dane te umożliwią zalogowanie się do systemu oraz dostęp do informacji o:

-   datach złożonych podań,

-   nadanych numerach na liście oczekujących dla poszczególnych preferencji,

-   dacie wygaśnięcia ważności podania,

-   decyzji o przyjęciu dziecka do żłobka,

-   w ostatnim miesiącu przed datą wygaśnięcia podania - informacji
o możliwości przedłużenia podania o kolejny rok (bez potrzeby składania dodatkowych dokumentów).

Dyrektorzy Zespołów Żłobków zastrzegają sobie prawo do unieważnienia
i zamiany terminu naboru poprzez stronę internetową w przypadku zaistnienia problemów technicznych niezależnych od organizującego rekrutację.

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Rekrutacja do żłobków miejskich odbywa się w systemie ciągłym - całorocznym. Nabór w czerwcu związany jest z odejściem dzieci z najstarszych grup wiekowych do przedszkoli, co umożliwia zaproponowanie Państwu większej liczby wolnych miejsc w ww. placówkach.

Placówka, która podejmie wstępną decyzję o przyjęciu dziecka, powiadamia rodzica/opiekuna o tym fakcie, a następnie dyrektor wspólnie z rodzicem/opiekunem ustala dokładną datę przyjęcia.

"Formularz zgłoszenia dziecka do żłobka" można otrzymać - w ciągu roku -
w jednym z 14 żłobków publicznych. Można go również pobrać ze strony internetowej

Inne informacje

Dziecko powierzone opiece w wybranej placówce powinno posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

Wykaz żłobków w Poznaniu:

1. Zespół Żłobków Nr 1 "Krecik" na os. B. Chrobrego 109, tel. 61 822 36 41

a) Żłobek "Balbinka" na os. B. Śmiałego 106,

b) Żłobek"Ptyś" na os. Przyjaźni 134,

c) Żłobek "Calineczka" na os. Pod Lipami 102,

2. Zespół Żłobków Nr 2 "Kalinka" przy ul. Szamarzewskiego 7/9, tel. 61 847 37 00,

a) Żłobek"Koniczynka" przy ul. Nowy Świat 7/11,

b)Żłobek "Stokrotka" przy al. Wielkopolskiej 21.

3. Zespół Żłobków Nr 3 "Czerwony Kapturek przy ul. Klonowica 3, tel. 61 866 34 82,

a)Żłobek "Królewna Śnieżka" przy ul. Grunwaldzkiej 34,

b) Żłobek "Jacek i Agatka" przy ul. Winklera 8.

4. Zespół Żłobków Nr 4 "Miś Uszatek" przy ul. Prądzyńskiego 15, tel. 61 833 06 21,

a) Żłobek "Michałki" na os. Czecha 75,

b)Żłobek "Przemko" na os. Rzeczypospolitej 77,

c) Żłobek "Żurawinka" przy ul. Żurawinowej 5/7.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Sylwia Rogacka
ostatnia zmiana w dniu 2016-03-24 10:06 - aktualizacja (Aktualizacja)