Tryb ubiegania się rodziców/opiekunów prawnych o miejsce dla dziecka w żłobku miejskim.

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Wymagane dokumenty

Warunkiem umieszczenia dziecka w żłobku jest złożenie wniosku:

  • w formie elektronicznej na stronie https://nabor.pcss.pl/poznan/ bądź
  • w formie papierowej (formularz dostępny na miejscu w każdym żłobku);
  • dostarczenie wydrukowanego i podpisanego przez rodzica/opiekuna wniosku do żłobka I preferencji.

Bliższych informacji udzielają dyrektorzy placówek.

Miejsce złożenia dokumentów

Wybrany żłobek (pierwszej preferencji).

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Rekrutacja do żłobków miejskich odbywa się w systemie ciągłym - całorocznym.

Inne informacje

Dziecko powierzone opiece w wybranej placówce powinno posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

Wykaz żłobków w Poznaniu:

1. Zespół Żłobków Nr 1 "Krecik" na os. B. Chrobrego 109, tel. 61 822 36 41

a) Żłobek "Balbinka" na os. B. Śmiałego 106,

b) Żłobek"Ptyś" na os. Przyjaźni 134,

c) Żłobek "Calineczka" na os. Pod Lipami 102,

2. Zespół Żłobków Nr 2 "Kalinka" przy ul. Szamarzewskiego 7/9, tel. 61 847 37 00,

a) Żłobek"Koniczynka" przy ul. Nowy Świat 7/11,

b)Żłobek "Stokrotka" przy al. Wielkopolskiej 21.

3. Zespół Żłobków Nr 3 "Czerwony Kapturek przy ul. Klonowica 3, tel. 61 866 34 82,

a)Żłobek "Królewna Śnieżka" przy ul. Grunwaldzkiej 34,

b) Żłobek "Jacek i Agatka" przy ul. Winklera 8.

4. Zespół Żłobków Nr 4 "Michałki" przy os. Czecha 75, tel. 61 877 6101;

a) Żłobek "Miś Uszatek", ul. Prądzyńskiego 15,

b)Żłobek "Przemko" na os. Rzeczypospolitej 77,

c) Żłobek "Żurawinka" przy ul. Żurawinowej 5/7.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-07 12:16 - dopisanie do kategorii tematycznej (Aktualizacja)